Foto fra lek med klosser i barnehagen.Jønsrudveien 20, 2315 HAMAR

Telefon: 62 56 33 52 / 53 (styrer)
Mobil: 412 92 725
Styrer: Lise Sofie Håkensen

Les årsplanen vår

Jønsrudløkka barnehage er en lys og trivelig barnehage med 3 avdelinger. De siste årene har vi hatt 1-2 årsavdeling, 2-3 årsavdeling og 4-5 årsavdeling. Barnehagen ligger på en flott skogstomt ved siden av Prestrudsenteret og rett bak Norsk Tipping.  Vi har godt skjermet utelekeplass for de aller minste, og variert utelekeplass for de store barna både sommer som vinter. Vi har eget bålhus, der vi ofte spiser maten vår. 

I umiddelbar nærhet ligger Naturskolen, Mjøs-stranda, Ishallen og Prestrudhallen. Dette er områder som vi bruker aktivt i hverdagen.  

Vi vektlegger arbeid med relasjoner, språk, realfag og sansemotorikk.
 

Visjon: «Trygg, lekende, lærende» 

  • Åpningstid: 7.00 -16.30
  • Mat: Vi tilbyr smøremåltid hver dag
  • Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi ønsker å ta vare på naturen og alt det levende.
  • Livsgledebarnehage –samarbeid med Prestrudsenteret der en gruppe med barn har samvær/felles opplevelse med de eldre 1 gang pr. mnd.

 Ta  kontakt for mer informasjon, og kom gjerne på besøk!

Se video fra Forskerdagene våre 2017: