JønsrudløkkahusetStyrer: Lise Sofie Håkensen
Mobil: 412 92 725

Ass. Styrer: Bente Ottersen Haug

Jønsrudløkkahuset tlf. 62 56 33 52
Prestrudhuset tlf. 62 56 33 80

Visjon: «Trygg, lekende, lærende»

Mål: Å utvikle gode relasjoner, med omsorg, trygghet og anerkjennelse. Vi vil at leken skal dominere hverdagen!

Prestrud-husetÅrsplanen vår 

  • Jønsrudløkka barnehage har 5 avdelinger, fordelt på to hus. Husene ligger ved siden av hverandre med en flott skogstomt imellom.
     
  • Jønsrudløkka-huset består av tre avdelinger og Prestrud-huset har to avdelinger med alderssammensetning i forhold til søkere og behov.


Bemanning:
Det er til sammen 20 ansatte.10 pedagoger med barnehagelærerutdanning,3 fagarbeidere, 1 barnepleier og 4 assistenter gir et godt faglig grunnlag for å kunne være en utviklende og lærende organisasjon. I tillegg har vi 2 renholdere.

Beliggenhet:

Barnehagen ligger på flotte skogstomter ved siden av Prestrudsenteret og rett bak Norsk Tipping. Vi har godt skjermet utelekeplass for de aller minste, og variert utelekeplass for de store barna både sommer som vinter. Vi har egen bålplass og bålhus, der vi ofte spiser maten vår.

I umiddelbar nærhet ligger Naturskolen, mjøsstranda, ishallen og Prestrudhallen. Dette er områder som vi bruker aktivt i hverdagen.

Satsningsområder:
Vi er med i forbedringsarbeidet «Kultur for læring» og har et spesielt fokus på inkluderende og språkstimulerende læringsmiljøer samt relasjoner mellom barn og voksne.