JønsrudløkkaJønsrudløkka barnehage Hamar

Jønsrudveien 20, 2315 HAMAR

Telefon: 62 56 33 52 / 53 (styrer)
Mobil: 412 92 725
Styrer: 
Lise Sofie Håkensen     

Les årsplanen vår

Jønsrudløkka barnehage er en lys og trivelig kommunal barnehage med 3 avdelinger. Skoggløtt (1-2 års avdeling), Solgløtt (2-4 års avdeling) og Tippegløtt (3-5 års avdeling). Vi har godt samarbeid mellom avdelingene.

Barnehagen ligger på en flott skogstomt ved siden av Prestrud senteret og rett bak Norsk Tipping.  Vi har godt skjermet utelekeplass for de aller minste, og variert utelekeplass for de store barna både sommer som vinter.


Vi har eget bålhus, der de store barna ofte spiser maten sin. Rundt huset går det en sykkelvei om sommeren og kanskje et skispor om vinteren.


I umiddelbar nærhet ligger Naturskolen, Mjøs-stranda, Ishallen og Prestrudhallen. Dette er områder som vi bruker aktivt i hverdagen.  

  • Åpningstid: 7.00-16.30
  • Mat: Vi tilbyr smøremåltid hver dag fra sept. til juni.
  • Vi er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi ønsker å ta vare på naturen og alt levende.
  • Vi har regelmessige turdager og forskerdager.
  • Livsgledebarnehage- samarbeid med Prestrud senteret der en gruppe med barn har samvær/opplevelse med de eldre 1 g pr.mnd.

 

Barnehagens innhold er allsidig og variert, og tilpasses enkeltbarn og barnegruppens behov.

Visjon: «Trygg, lekende, lærende» 

Barnehagen har en selvstendig rolle i hele utdanningsløpet, samt at barndommens egenverdi ivaretas gjennom de gode opplevelsene i barnehagen.

Vi vektlegger arbeid med relasjoner, språk, realfag og sansemotorikk.

Vi vil at leken skal dominere hverdagen.

 

 Ta  kontakt for mer informasjon, og kom gjerne på besøk!

Se video fra Forskerdagene våre 2017: