Foto fra lek med klosser i barnehagen.Jønsrudveien 20, 2315 HAMAR

Telefon: 62 56 33 52 / 53 (styrer)
Mobil: 412 92 725
Styrer: Lise Sofie Håkensen

Les årsplanen vår
 

  • Jønsrudløkka barnehage har plass til 45 barn i alderen 0 - 6 år fordelt på 3 avdelinger.
  • Alderssammensetningen på de forskjellige avdelingene vurderes etter søkermassen.
  • Barnehagen er lys og trivelig og ligger på en flott skogstomt i utkanten av boligområdet på Hamar Vest.  Butikker, bank, kirke, Prestrudsenteret, Norsk Tipping og skogen er viktige deler av nærmiljøet.
  • I tillegg til grunnbemanningen, styrer i hel stilling, en førskolelærer og to assistenter på hver avdeling, har barnehagen lærlinger fra barne- og ungdomsfaget.
  • Personalet i barnehagen liker utfordringer og har deltatt i ulike typer utviklingsarbeid.
  • Vi er en sansemotorisk barnehage ! Det vil si at vi i hverdagen vår har barnas sansemotoriske utvikling i fokus både ute og inne !

Rapport fra Likestillingsarbeidet vårt.

Visjon: Sammen med barna klatrer vi mot toppen.
Se video fra Forskerdagene våre 2017: