Frognerveien 101, 2322 RIDABU
Telefon kontor: 62 56 33 56
Styrer: Hanne Borg

Lovisenberg barnehage ble bygget i 1988 og ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Hamar. Barnehagen har et flott uteområde med både skog og lavvo. Vi har gårder, husdyr, dyrket mark og landbruksmaskiner rundt oss. Både utelekeplassen og nærmiljøet gir fine muligheter til friluftsliv hele året. Dette gir oss en unik læringsarena.
 

  • Vi har 50 plasser fordelt på 3 avdelinger for barn i alderen 1 til 6 år.
  • Vi rekrutterer for det meste barn fra Lovisenberg skolekrets, men andre skolekretser er også representert hvert år.
  • Totalt er det 11 årsverk på huset. 5 pedagoger, 6 fagarbeidere/assistenter og 1 renholder. I tillegg er vi en del av et vaktmesterteam, og vi har studenter/elever og personer fra NAV innom oss i løpet av et år.
  • Barnehagen har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.30.
  • Her finner du årsplanen vår!

Lovisenberg barnehage ligger ca. 7 km. fra Hamar sentrum.  Vår nærmeste nabo er Lovisenberg skole.  Boligområdet Hjellum og Olsrudgrenda sogner til vår barnehage, det gjør også øvre del av Prestegårdsjordet, Svegutua, Solbrå, Kvæken og Ilseng.

Vi har samarbeid med Lovisenberg skole og sammen har vi lagt spesiell vekt på natur, miljø og friluftsliv. Vi har egen lavvo med bålplass og vi betrakter fugle- og dyrelivet gjennom hele året.  Nærmiljøet innbyr til spontane aktiviteter, skogsturer, gårdsbesøk og skiturer.

Skøytebanen på Lovisenberg