Frognerveien 101, 2322 RIDABU
Telefon kontor: 62 56 33 56
Styrer: Hanne Borg


Lovisenberg barnehage ble bygget i 1988 og ligger i naturskjønne omgivelser i utkanten av Hamar. Barnehagen har et flott uteområde med både skog og lavvo. Vi har gårder og dyrket mark rundt oss. Både utelekeplassen og nærmiljøet gir fine muligheter til friluftsliv. Dette gir oss en unik læringsarena. 
 

  • Vi har 48 plasser fordelt på 3 avdelinger for barn i alderen 1 til 6 år.
  • Vi rekrutterer for det meste barn fra Lovisenberg skolekrets, men andre skolekretser er også representert hvert år.
  • Totalt er det 11 årsverk på huset. 5 pedagoger, 6 fagarbeidere/assistenter og 1 renholder. Vi har studenter fra Høgskolen i Innlandet og videregående opplæring
  • Barnehagen har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.30.
  • Her finner du årsplanen vår!


Lovisenberg barnehage ligger ca. 7 km. fra Hamar sentrum.  Vår nærmeste nabo er Lovisenberg skole.  Boligområdet Hjellum og Olsrudgrenda sogner til vår barnehage, det gjør også øvre del av Prestegårdsjordet, Svegutua, Solbrå, Kvæken og Ilseng.

Vi har samarbeid med Lovisenberg skole.
Når vi skal på tur utenfor barnehagens nærområde bruker vi offentlig transport.


Skøytebanen på Lovisenberg