Uteområdet i Prestrud barnehage

Jønsrudvn. 10, Postboks 1042, 
2315 Hamar

Telefon: 62 56 33 80 / 81
Telefon nummer Julius: 941 68 659
Telefon nummer Pondus: 941 69 639

Styrer: Lise Sofie Håkensen, 932 41 972

Om oss: 
Prestrud barnehage er en kommunal barnehage godkjent for 27 barn i alderen 1 – 6 år. Barnehagen startet opp i 1973, og har  trygg og usjenert beliggenhet inntil Prestrud-skogen på Hamar vest. Nærmiljøet består av villabebyggelse, blokker, rekkehus og butikksenter. Furuberget, Mjøsstranda og Prestrud skole ligger i gangavstand.
 

 • 9 barn på småbarnsavdeling.
 • Barnehagens åpningstid: 07.00 – 16.30
 • Vi tilbyr lunsjmåltid daglig.
 • Fokus på trygg tilvenning og finne gode og fleksible løsninger til barnets beste.
 • Vi er fleksible i forhold til organisering av barnegruppene. Sammensetningen kan variere fra år til år. Barns som søker barnehage har i de siste årene blitt yngre og det må vi ta hensyn til. Alder og funksjonsnivå blir viktige rammer, utstyr og opplegg må legges til rette.      

VISJON: «Engasjerte voksne som er inkluderende og nære, skaper trygge omgivelser for å leke og lære!». 

Barnehagens målsetning:
Alle barn skal ha tilhørighet til, oppleve trygghet og trivsel i sin gruppe. Fokus på lek gjennom allsidige aktiviteter, det er gjennom leken barn lærer å bearbeide inntrykk og følelser, tilpasse tanker og opplevelser til sitt eget utviklingsnivå.

Hva skjer i Prestrud barnehage:

 • Vi deltar i pilotprosjektet Hamar kommune – en realfagskommune - som sammen med språk er våre satsningsområder. 
 • Vi har opparbeidet bibliotek og har ukentlige lesegrupper. 
 • Vi underholder jevnlig med sang på Prestrudsenteret.
 • Ny utelekeplass høsten 2014.
 • Gapahuk, eventyrsted, labyrint og fuglekasse i nærskogen.
 • Vinterstid er det aking utafor barnehagens område, og det er mulighet for å ta med seg ski.
 • Vi deler barna inn i mindre grupper flere ganger i uka. 
 • Vi er en flerkulturell barnehage, og ser på mangfold som en ressurs som gir barnehagen verdifull kunnskap og forståelse.
 • Gjennom året har vi ulike tradisjoner/markeringer: høstfest for foresatte/barn, Luciafeiring, nissefest, karneval, påskefrokost og sommerfest. 
 • Samarbeid med 1. trinn Prestrud skole for skolestarterne – felles uteskoledager hver vår. 
 • PRESTRUD BARNEHAGE ER MILJØSERTIFISERT.
 • Vår miljøprofil: Gi barna en grunnleggende holdning om at vi må ta vare på naturen og jorda vår.                 

Kom innom: Du er hjertelig velkommen for å besøke oss. Ring gjerne på forhånd slik at vi kan avsette tid til å snakke med deg og vise deg rundt.