Eksteriørbilde av Slemsrud barnehage

Besøksadresse: Mælomsveien 15, 2324 Vang H.
  • Telefon kontor: 62 56 33 86 
  • Telefon Ole Brumm: 947 89 383 
  • Telefon Nasse Nøff: 947 93 131 
Styrer: Ida Louise Hansen
 
Åpningstid: 07.15 - 16.30.
 
Lek og moro i Slemsrud - bildet er brukt med tillatelse fra foreldrene.Mer om barnehagen: 
Slemsrud barnehage er en to-avdelingsbarnehage som har plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. Vi har et nært og organisert samarbeid mellom avdelingene, og ser oss selv som ett hus.

Barnehagen har landlig og fin beliggenhet i Øvre Vang, noe som gir gode turmuligheter året rundt. Vi ønsker at naturen skal være en arena som innbyr til utforsking, sanseopplevelser, lek og motorisk utfoldelse.  

Vi er opptatt av å ivareta lekens egenverdi og betydning. Vi tilrettelegger for ulik type lek og aktiviteter etter barnas behov og interesser. Vi griper fatt i «her og nå» situasjoner som læringsarenaer. Vi jobber mye i mindre grupper, både når vi leker og har andre aktiviteter. 

Relasjonsarbeid er et viktig fokus i vårt arbeid, da vi vet at trygge og nære relasjoner gir grunnlag for trivsel, lek og læring i barnehagen. 
Vi følger retningslinjer og smittevernstiltak fra FHI og lokale helsemyndigheter når det gjelder koronasituasjonen.