Eksteriørbilde av Slemsrud barnehage

Besøksadresse: Mælomsveien 15, 2324 Vang H.
  • Telefon kontor: 62 56 33 86 
  • Telefon Ole Brumm: 947 89 383 
  • Telefon Nasse Nøff: 947 93 131 
Styrer: Ida Louise Hansen
 
Åpningstider: 7.15-16.30
 
Lek og moro i Slemsrud - bildet er brukt med tillatelse fra foreldrene.Mer om barnehagen: 
Slemsrud barnehage en koselig to-avdelingsbarnehage i Øvre Vang, Hamar kommune. Vi har plass til 9 barn i alderen 1 - 3 år og 18 barn i alderen 3 - 6 år.  

Vi har en landlig og fin beliggenhet som gir mange gode turmuligheter hele året rundt. Naturen er en god lekeplass som inviterer til utforsking, sanseopplevelser, lek og motorisk utfoldelse. Vi drar gjerne på skogstur med matpakker og blåbærspann. Om vinteren går vi på ski og aker på jordet. Vi bruker barnehagens uteområde hver dag. 
 
Vi er opptatt av å skape en meningsfull barnehagehverdag med trygghet, mestring og glede. Vi fokuserer på gode relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne. Barna skal møte et personale som viser omsorg, respekt og anerkjennelse. Barnas selvfølelse og sosiale kompetanse står alltid i fokus. Alle barn skal oppleve at de blir sett og hørt, har venner og er betydningsfulle.
 
Barn lærer og utvikler seg i samspill med andre, og det er viktig for oss å ivareta lekens egenverdi. Vi griper fatt i «her og nå» situasjoner og legger til rette for ulik type lek og varierte aktiviteter. Personalet jobber kontinuerlig og systematisk for å utvikle en helhetlig og god hverdag.