Eksteriørbilde av Slemsrud barnehage

Besøksadresse: Mælomsveien 15, 2324 Vang H.
  • Telefon kontor: 62 56 33 86
  • Telefon Ole Brumm: 947 89 383
  • Telefon Nasse Nøff: 947 93 131
Styrer: Ida Louise Hansen
 
Åpningstider: 7.15-16.30
 
Om oss: 
  • Slemsrud barnehage er en koselig to-avdelings barnehage i Hamar kommune. 
  • Barnehagen ble åpnet 15.september 1985, og tar imot barn i alderen 1-5 år.
  • Beliggenhet ved Øvre Vang kirke, Wik matsenter og Lunden skole.
  • Vi har masse landlig natur i nærområdet. Vi bruker gapahuken i barnehagen og skogen med egen bålplass hele året.  

Her er en skisse som viser litt av det vi er opptatt av: 

Matdager tre dager per uke, musikk, bevegelse, turer, sansemotrikk med mer er noe av det barnehagen er opptatt av.