Lekeparkvegen 9
2319 HAMAR

Telefon: 62 56 33 90
Styrer: Tone Nyjordet
Her kan du lese årsplanen vår.

Om oss:
Solvang barnehage ligger i et veletablert boligområde på Smeby. Vi har gangavstand til skogen i Klukhagan, til Vangbana og lekeplassen i Valumsvegen. I tillegg benytter vi gymsalen på Solvang skole. Barnehagen ligger ca. 2 km fra sentrum, og vi bruker kollektivt busstilbud når vi benytter oss av kulturtilbudet i byen. 

Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 48 plasser for barn i alderen 1-6 år. Vår åpningstid er 0715-1630. 
Vi er sertifisert som en Miljøfyrtårn og Trafikksikker barnehage. I tillegg har vi en partneravtale med Høgskolen i Innlandet, som betyr at det vil være studenter hos oss i praksis gjennom hele barnehageåret. 

Vi tilbyr mat til måltidet kl. 1100, 5 dager i uka. Enkelte dager lages det varmmat. 

Visjon:
«SAMMEN SKAPER VI GODE ØYEBLIKK», er vår visjon.

 

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser. Her er sosial kompetanse en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Vi skal jobbe for at alle barna opplever at de er betydningsfulle i fellesskapet, og at de er i positivt samspill med andre barn og voksne. Vi skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 

Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes.
Vi skal bidra til at alle barna får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Det betyr at vi skal møte barna som individer, ha fokus på hva barnet kan og ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.  

Barnehagen er med i et forbedringsprosjekt som heter «Kultur for læring». Målet med prosjektet er å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis, slik at barna får realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring. 

Vi satser på å opprettholde og videreutvikle barnehagens stabile personale samt å ivareta et godt og aktivt foreldresamarbeid.

Vi benytter My-Kid som et kommunikasjonsverktøy for å formidle planer om innhold og aktiviteter hver måned. 

Barn tegner - foto fra Adobe Stock