Lek i Solvang barnehageLekeparkvegen 9
2319 HAMAR

Telefon: 62 56 33 90
Styrer: Tone Nyjordet
Her kan du lese årsplanen vår.

Om oss:
Solvang barnehage ligger fredelig til i tidligere Smeby park i et veletablert boligområde ca. 2 km fra Hamar sentrum. Uteområdet er lyst og åpent med busker, trær og gress innimellom lekeapparatene. Trafikken i nærmiljøet er svært moderat. Vi har gangavstand til skogen med et relativt rikt dyre – og planteliv og en ”gapahuk” tilrettelagt for ulike aktiviteter.

Barnehagen har totalt 52 plasser for barn i alderen 1 – 6 år.
Åpningstiden er fra kl. 7.15 – 16.30.

Solvang barnehage er en 3 – avdelings barnehage, men vi jobber også en del i grupper på tvers av avdelingene (utegruppe, formingsgruppe og musikkgruppe). Barnehagen er innredet med forskjellige aktivitetsrom hvor barna fritt kan velge hvor de vi oppholde seg under store deler av dagen. Det legges stor vekt på leken og dens betydning.

Visjon:
”Solvang barnehage skal gi barna et trygt og godt barnehagetilbud og legge til rette for utvikling gjennom lek, læring og positive opplevelser.”

Det vil si at vi satser på allsidighet ved å gi barna gode opplevelser og kunnskaper, og utvikle positive holdninger, ferdigheter og sosial kompetanse, for at de skal få en god overgang til skolen. Vi samarbeider for øvrig også en del med Solvang skole i forbindelse med skolestart.

Skogen i nærmiljøet blir flittig brukt til turer, lek og læring året rundt.

Det satses videre på å opprettholde og videreutvikle barnehagens stabile personale samt å ivareta et godt og aktivt foreldresamarbeid.

Lenke: