Ridabuvegen 9 og 11, 2322 Ridabu
Telefon: 625 63 360/61
Styrer: Anders Henriksen 

 

Åker barnehage åpnet 1.april 1974 med 2 avdelinger i Ridabuvegen 9. I august 2002 åpnet vi en småbarnsavdeling i Ridabuvegen 11. Vi har 48 plasser fordelt på 3 avdelinger for barn i alderen 1-6 år:

  • Tommeliten 12 plasser 1-3 år, Ridabuvegen 11. Telefon: 954 10 195 
  • Veslefrikk 18 plasser 3-6 år, Ridabuvegen 9. Telefon: 954 00 348 
  • Askeladden 18 plasser 3-6 år, Ridabuvegen 9. Telefon: 954 01 176


Åpningstiden er fra kl. 07.15 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Barnehagen ligger i et etablert boligmiljø 3 kilometer øst fra Hamar sentrum. Vi ligger i nærheten av Ridabu skole, Vang bibliotek, Finsal, Toneheim Folkehøyskole og Vang kirke. Ved siden av barnehagen ligger fotballbane/skøytebane og akebakke. Skogholt m/gapahuk ligger ca. 1,5 km unna barnehagen.

Gymsalen på Ridabu skole benyttes ukentlig til styrte aktiviteter, lek og moro. Vi prioriterer at de eldste barna får dra på ulike turer gjennom året og får delta på svømmekurs i Ankerskogen. Vi serverer et enkelt måltid hver dag til lunsj og ettermiddag. Måltidet består stort sett av brød, knekkebrød og pålegg, men vi varierer med havregrynsgrøt, suppe og ostesmørbrød.

Illustrasjonsfoto - lek med klosser. Fra Adobe StockÅker barnehage har som visjon:
”Sammen skal vi skape øyeblikk som gir gode barndomsminner”.

 

Årsplan 2021/2022

 

Satsingsområder

  • Vennskap og fellesskap. I Åker har vi som mål at alle barn i skal ha positivt sosialt samspill medandre barn og voksne i løpet av barnehagedagen. Vi gir barna tid og rom til lek. Vi lærer å vente på tur, gi og få, bytte på å bestemme i leken og lære barnet god konfliktløsning. Bevissthet på egne og andres følelser er også viktig. 
  • Språk.Vi har språkstimulering i alle hverdagssituasjoner og i daglige leseaktiviteter. Vi utvikler språkmiljøet i barnehagen ved å ha et bevisst fokus på bruk av: konkreter, litteratur, høytlesning, samtaler, felles opplevelser, språkstimulerende materiale, månedens sang, rim og regler.
  • Vi jobber tverrfaglig med fagområdene for at de skal være synlig gjennom uken med både faste og spontane aktiviteter. Vi har samarbeid med naturskolen som gir oss kompetanse i arbeidet med natur, miljø, teknikk, nærmiljø, kropp og bevegelse. Realfag skal være en naturlig del av aktiviteter og lek i barnehagen. 

Miljøfyrtårn

Åker barnehage ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2012. Vi jobber daglig med miljøtiltak: energisparing, inne- og utemiljø, avfallshåndtering, gjenbruk og bruk av naturen i det pedagogiske arbeidet.