Ridabuvegen 9 + 11, 2322 Ridabu
Telefon: 625 63 360/61
Styrer: siv.heidi.broks@hamar.kommune.no
Egen nettside: Åker barnehage

Åker barnehage er kommunal og åpnet 1.april 1974 med 2 avdelinger i Ridabuvegen. 9. I august 2002 åpnet vi en småbarnsavdeling i Ridabuvegen 11. Vi har 48 plasser fordelt på 3 avdelinger for barn i alderen 1-6 år:

  • Tommeliten 12 plasser 1-3 år, Ridabuvegen 11. Telefon: 954 10 195 
  • Veslefrikk 18 plasser 3-6 år, Ridabuvegen 9. Telefon: 954 00 348 
  • Askeladden 18 plasser 3-6 år, Ridabuvegen 9. Telefon: 954 01 176

Barnehagen har 11,80 årsverk + integreringsressurs.
Åpningstiden er fra kl. 07.15 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Barnehagen ligger i et etablert boligmiljø 3 kilometer øst fra Hamar sentrum. Vi ligger i nærheten av Ridabu skole, Vang bibliotek, Finsal, Toneheim Folkehøyskole og Vang kirke. Ved siden av barnehagen ligger fotballbane/skøytebane og akebakke. Skogen m/gapahuk ligger ca. 1,5 km unna barnehagen. Gymsalen på Ridabu skole benyttes ukentlig til styrte aktiviteter, lek og moro.

Åker barnehage har som visjon:
”Sammen skal vi skape øyeblikk som gir gode barndomsminner”.

Satsingsområder

  • Sosial kompetanse. Vi gir barna tid og rom til lek. Vi lærer å vente på tur, gi og få, bytte på å bestemme i leken og lære barnet god konfliktløsning. Bevissthet på egne og andres følelser er også viktig. 
  • Språklig kompetanse. Vi utvikler språkmiljøet i barnehagen ved å ha et bevisst fokus på bruk av: konkreter, litteratur, høytlesning, samtaler, felles opplevelser, språkstimulerende materiale, månedens sang, rim og regler.

Fagområdene skal være synlig gjennom uken med både faste og spontane aktiviteter. Vi har samarbeid med naturskolen som gir oss kompetanse i arbeidet med natur, miljø, teknikk, nærmiljø, kropp og bevegelse. Realfag skal være en naturlig del av aktiviteter og lek i barnehagen. 

Miljøfyrtårn:
Åker barnehage ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2012. Vi jobber daglig med miljøtiltak: energisparing, inne- og utemiljø, avfallshåndtering, gjenbruk og bruk av naturen i det pedagogiske arbeidet.