Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Helsestasjonen i Hamar

Margit NordstogaHamar helsestasjon, Vangsvegen 51
Direkte telefon:
62 56 31 00
 

Ordinær åpningstid:
Mandag – Fredag fra kl.08.30 - kl.14.45

Åpen veietid kl 12.15 - 13.30.
Helsesøster er tilgjengelig.

Telefontid: Mandag - Fredag kl.08.30 - kl.10.30 og kl.12.15 - kl.14.30

Leder: Margit Nordstoga Tlf.: 481 94 790

Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjeneste og har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle gravide og barn fra 0 – 20 år.

Lenker: 

Sist endret: 09.01.2017
|
|
|