Illustrasjonsfoto med barnHamar helsestasjon, Vangsvegen 51
Direkte telefon:
62 56 31 00

På grunn av utbrudd av corona i Norge ønsker vi å begrense antall besøkende ved Hamar helsestasjon. Følgende tiltak vil bli gjort for å hindre smittespredning:

  • Vi gjennomfører kun konsultasjoner på de aller minste barna samt de barna som trenger vaksiner.
  • Jordmor tilbyr hjemmebesøk, nyfødtsamtaler med helsesykepleier gjennomføres på helsestasjonen.
  • Det er viktig at det er kun en forelder/foresatt som følger barnet til konsultasjonen. Ingen søsken
  • Ved luftveissymptomer kan du ikke møte på helsestasjonen. Ta da heller en telefon og konferer med oss 
  • Det vil ellers bli individuell oppfølging via telefon der det er behov for dette.
  • Viktig at gravide møter alene, uten sin partner
  • Hamar helsestasjon gjør eller nødvendige tiltak for å unngå smittespredning, som nøye vask/spriting av overflater, det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn, og alle konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange sitter på venterommet samtidig.  

 

Vi kan nås ved å sende sms til telefonnummer: 

  • Helsesykepleier:  950 26 486
  • Jordmor: 911 20 738.

Telefonene betjenes mellom kl . 09.00 - 14.00.  Vi ringer tilbake så snart vi kan.

Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid eller barselgrupper. 


Leder av helsestasjonen:  

Ragnhild Elisabeth Eliassen
Tlf: 940 29 920
E-post: Ragnhild.E.Eliassen@hamar.kommune.no

Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjeneste og har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle gravide og barn fra 0 – 20 år.

Lenker: