Illustrasjonsfoto med barnHamar helsestasjon, Vangsvegen 51
Direkte telefon:
62 56 31 00

Helsestasjon for barn:
Mandag – Fredag fra kl.08.30 - kl.14.45.

Åpen veietid mandag og torsdag  kl 12.30 - 14.00
Helsesykepleier er tilgjengelig.

Telefontid: Mandag - Fredag kl.08.30 - kl.10.30 og kl.12.15 - kl.14.30

Leder: Margit Nordstoga Tlf.: 481 94 790

Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjeneste og har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle gravide og barn fra 0 – 20 år.

Lenker: