Illustrasjonsfoto - ungdom med ballonger.Kontaktinformasjon barneverntjenesten:

  • Barneverntjenesten kan nås på vakttelefon alle hverdager fra klokka 12.00 -14.00, tlf 958 10 885. Du kan ringe vakttelefonen for henvendelser om generell råd og veiledning eller bekymringsmeldinger.

  • Barnevernleder Anne Louise Riis, tlf. 62 56 30 79/ 90 78 61 45
    mail: anne.louise.riis@hamar.kommune.no

Postadresse:  Barneverntjenesten Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.


Barneverntjenestens oppgaver:
Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, både i akutte kriser, og ved mer langvarige behov. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan barneverntjenesten bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldre slik at de selv kan gi sine barn god omsorg. I samarbeid med foreldre kan barneverntjenesten iverksette ulike hjelpetiltak i familien. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage, PPT, helsestasjon m.m., slik at både barn og familien kan få best mulig helhetlig hjelp.

Barnevernloven gir også mulighet for å plassere barn utenfor hjemmet når forholdene er slik at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet. Plassering utenfor hjemmet kan skje frivillig i samarbeid med familien, i kortere eller lengre perioder. Dersom foreldrene er uenige i plasseringen må behandlingen foregå i Fylkesnemda.

Lenker: