Kontaktinformasjon barneverntjenesten:Illustrasjonsfoto - ungdom med ballonger.

  • Barneverntjenesten kan nås på vakttelefon alle hverdager (fra 1.4.19) fra klokka 08.00 - 15.30, tlf 958 10 885. Du kan ringe vakttelefonen for henvendelser om generell råd og veiledning eller bekymringsmeldinger.

  • Barnevernleder

Gunhild Sunita Flaa, mobil: 48 95 36 55
mail: Gunhild.sunita.flaa@hamar.kommune.no

Postadresse:  Barneverntjenesten Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Barnevernvakt:

Barnevernvakta tilbyr veiledning og oppfølging til familier og fosterhjem som opplever akutte vanskeligheter. Barnevernvakta er døgnbemannet og nås på telefon  404 04 015.

Barneverntjenestens oppgaver:
Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, både i akutte kriser, og ved mer langvarige behov. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan barneverntjenesten bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldre slik at de selv kan gi sine barn god omsorg. I samarbeid med foreldre kan barneverntjenesten iverksette ulike hjelpetiltak i familien. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage, PPT, helsestasjon m.m., slik at både barn og familien kan få best mulig helhetlig hjelp.

Barnevernloven gir også mulighet for å plassere barn utenfor hjemmet når forholdene er slik at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet. Plassering utenfor hjemmet kan skje frivillig i samarbeid med familien, i kortere eller lengre perioder. Dersom foreldrene er uenige i plasseringen må behandlingen foregå i Fylkesnemda.

Lenker: