Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Barneverntjenesten

Kontaktinformasjon barneverntjenesten:

  • Barneverntjenesten kan nås på vakttelefon alle hverdager fra klokka 12.00 -14.00, tlf 958 10 885. Du kan ringe vakttelefonen for henvendelser om generell råd og veiledning eller bekymringsmeldinger.


     

  • Barnevernleder Anne Louise Riis, tlf. 62 56 30 79/ 90 78 61 45
    mail: anne.louise.riis@hamar.kommune.no

Postadresse:  Barneverntjenesten Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.


Barneverntjenestens oppgaver:
Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner, både i akutte kriser, og ved mer langvarige behov. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan barneverntjenesten bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldre slik at de selv kan gi sine barn god omsorg. I samarbeid med foreldre kan barneverntjenesten iverksette ulike hjelpetiltak i familien. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage, PPT, helsestasjon m.m., slik at både barn og familien kan få best mulig helhetlig hjelp.

Barneverntjenesten i Hamar har ansvar for enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes og er bosatt i kommunen.

Barnevernloven gir også mulighet for å plassere barn utenfor hjemmet når forholdene er slik at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet. Plassering utenfor hjemmet kan skje frivillig i samarbeid med familien, i kortere eller lengre perioder. Dersom foreldrene er uenige i plasseringen må behandlingen foregå i Fylkesnemda.

Lenker:

Sist endret: 14.09.2016
|
|
|