Illustrasjonsfoto med barn og hjerte - Adobe StockBarneverntjenestens vakttelefon er åpen hverdager fra 8.00 - 15.30. Telefon: 958 10 885

  • Barneverntjenestens vakttelefon kan benyttes for råd og veiledning, samt drøft vedrørende bekymringsmeldinger og akutte henvendelser på dagtid.
     
  • Vakttelefonen kan også motta henvendelser fra de som ønsker å påta seg oppdrag som fosterhjem, besøkshjem, tilsynsfører eller støttekontakt. 


For akutte henvendelser etter ordinær arbeidstid, helg og helligdager:

  • Barnevernvakt 404 04 015

Alarmtelefon for barn og unge 116 111:

  • Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. Link til alarmtelefonens nettside.

Send melding til barnevernet