Velkommen til Parkgården!

Parkgata 35
2317 Hamar
Telefon: 62 56 39 00
E-post:  parkgaarden@hamar.kommune.no
Kartlenke

Daglig leder er Astrid Bjerke.

Inngangen til Parkgården.