Inngangen til Parkgården.Parkgården har 2 sykehjemsavdelinger, avd. 1 og avd.2, med 60 senger til sammen. På avdeling 1 er det planlagt 1 plass for avlastning, mens de øvrige plassene skal være langtidsplasser. På avdeling 2 er det planlagt opptil 4 korttidsplasser, og de øvrige 26 plassene skal være langtidsplasser.
 

Kontaktinformasjon:

Parkgata 35, 2317 Hamar (Kartlenke)

Telefon: 62 56 39 00
E-post: parkgaarden@hamar.kommune.no

Daglig leder: Jane K. Hagen


Kantina på Parkgården 
Nå er det ingen restriksjoner lenger. Alle er velkommen! Åpent fra 10.00 - 15.00.