Velkommen til Parkgården!

Parkgata 35
2317 Hamar
Telefon: 62 56 39 00
Telefax: 62 56 39 01
E-post:  parkgaarden@hamar.kommune.no
Kartlenke

Distriktsleder: Astrid Bjerke

Parkgården er basen for distrikt Sentrum som dekker; Hamar sentrum, Østbyen, Disen, Mælumsløkka og Børstad. I Parkgården finnes det kantine, frisør- og fotpleietilbud.

På distriktet har vi ca 196 årsverk fordelt på ca. 360 personer.

Inngangen til Parkgården.