Velkommen til Finsalsenteret!

Adresse: 
Finsalvegen 3, 2322 Ridabu
Tlf 62 56 36 00
E-post: finsalsenteret@hamar.kommune.no
Kartlenke
 
Vårt motto: "Mulighetene ligger i samspillet."
 

Fra hagen på Finsal