Fra hagen på Finsal
Finsalsenteret består av 3 sykehjemsavdelinger og er samlokalisert med Finsalhagen som har 1 sykehjemsavdeling og 28 omsorgsboliger. Plassene på avdelingene er funksjonsinndelt med demens, rehabilitering, korttids- og langtidsplasser.
 

  • Avdeling A: 25 sengeplasser, hvorav 24langtidsplasser og 1 avlastningsplass.
  • Avdeling B: 12 korttid, 8 rehab- og 4 korttidsplasser med fokus på rehab.
  • Avdeling C: 24 plasser, 22 langtid og 2 korttid.
  • Avdeling D: 14 plasser, langtid.


Kontaktinformasjon:

Finsalvegen 3, 2322 Ridabu (Kartlenke)

Tlf: 62 56 36 00
E-post: finsalsenteret@hamar.kommune.no

Daglig leder: Astrid Bjerke.

Kantina på Finsalsenteret er åpen for alle: 

Hverdager kl.11.00 - 15.00
Lørdag kl. 12.00 - 14.00
Søndag kl. 11.00 - 15.00

Det serveres lunsj mandag - fredag fra kl.11-12.45  og middag fra 12.45-15.00. Ellers kaker, påsmurt mat og diverse kioskvarer.