Velkommen til distrikt Vang!

Adresse: 
Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu
Tlf 62 56 36 00
E-post: finsalsenteret@hamar.kommune.no
Kartlenke

Olav ØverlandDistriktsleder: Olav Øverland
Lenke til oversikt andre ansatte
 
Vårt motto: "Det er alltid noe på gang i Vang!"

Fakta om distriktet

  • I distrikt Vang er det ca. 9000 innbyggere
  • Distriktet har ca 340 ansatte fordelt på 191 stillinger, som omfatter 16 yrkesgrupper
  • Distrikt Vang driver: sykehjem, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter, bo- og aktivitetssenter, rehabilitering, ergoterapi, bofellesskap
  • Ca. 225 personer får besøk av hjemmebaserte tjenester en eller flere ganger om dagen/natta
  • Vi har 67 differensierte sykehjemsplasser fordelt på 3 avdelinger: Langtids beboeravdeling, korttids- og rehabiliteringsavdeling og beboeravdeling tilrettelagt for demente.
  • Vi har 29 plasser i bo- og aktivitetssenter
  • Ca. 143 personer bruker ukentlig dagsentrene.

Fra hagen på Finsal