Omsorg ved Klukstuen omsorgssenter - foto Lars Martin BøeKlukstuen er et omsorgssentersenter med tilbud til mennesker med demenssykdommer og kognitiv svikt. Vi har 59 plasser fordelt på 29 sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter. Sykehjemmet er inndelt  i 4 ”hus”, B, C, E og F. Klukstuen omsorgssenter er et aktivt sykehjem i stadig utvikling; med engasjement, medbestemmelse og sertifisert som livsgledehjem. 


Kontaktinformasjon:

Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar
Kartlenke
Telefon: 62 56 39 60
E-post: klukstuen@hamar.kommune.no

Daglig leder: Jane K. Hagen
 

På Klukstuen finner du også:

  • Demensteamet for Hamar kommune
  • Dagaktiviteten Klukstuen er et tilbud for hjemmeboende i Hamar med demens og kognitiv svikt.
  • Kommunens hjelpemiddellager. Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 08.30 - 15.30. 
  • Kantine - åpen for alle. Åpningstider: Klokka 10.00 - 15.00 på hverdager. Stengt helger og helligdager.
  • Frisør og fotterapeut. Åpningstider: Klokka 09.00 - 16.00 på hverdager. Stengt helger og helligdager.