Omsorg ved Klukstuen omsorgssenter - foto Lars Martin Bøe

Klukstuen er et omsorgssentersenter med tilbud til mennesker med demenssykdommer og kognitiv svikt. Vi har 59 plasser fordelt på 29 sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter. Sykehjemmet er inndelt  i 4 ”hus”, B, C, E og F. Klukstuen omsorgssenter er et aktivt sykehjem i stadig utvikling; med engasjement, medbestemmelse og sertifisert som livsgledehjem. 


Kontaktinformasjon:

Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar (Kartlenke)

Telefon: 62 56 39 60
E-post: klukstuen@hamar.kommune.no

Daglig leder: Jane K. Hagen
 

På Klukstuen finner du også:

  • Demensteamet for Hamar kommune
  • Dagaktiviteten Klukstuen er et tilbud for hjemmeboende i Hamar med demens og kognitiv svikt.
  • Kommunens hjelpemiddellager. Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 08.30 - 15.30. 
  • Kantine: Nå er det ingen restriksjoner lenger. Alle er velkommen! Åpent fra 11.00 - 15.00.
  • Frisør og fotterapeut. Åpningstider: Klokka 09.00 - 16.00 på hverdager. Stengt helger og helligdager.