Fargerike barnehender - Adobe Stockfoto  
Kontaktinfo private barnehager i Hamar:

BarnehageAdresseTelefon
Bambini, MontessoriSangenvegen 51, 2315 Hamar62 52 50 40
BlåveisenOline Holtmoensv.96, 2316 HAMAR62 55 58 90
Briskebyen Montessori InternationalStangevn. 52, 2317 Hamar99 61 76 85
Flekkenga Natur- og gårdsbarnehageGåsbuvegen 170,2323 Ingeberg90 30 69 90
HamarbarnehagenSt. Olavsgt. 103, 2317 HAMAR46 50 50 70/46 50 03 60
Hamar gårdsbarnehageAjer gård, Aluvegen 91 a og b99 71 70 66
Hompetitten barnehageÅker Alle 4, 2322 Ridabu41 53 73 10
HvitveisenEdvard Munchsv. 54, 2318 Hamar62 51 98 88
NorsvinFurnesvn. 217, 2319 Hamar957 44 757
Vang aktivitetsbarnehageGreftenenga 43, 2324 Vang H90 93 60 67
VangliVanglivn. 17, 2322 Ridabu62 59 54 15
   


TIL SØKNADSPORTALEN - SØK BARNEHAGEPLASS I HAMAR 

Andre skjemaer i forbindelse med barnehage

Barnehageretten innebærer at alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Det er en forutsetning for retten at det er søkt om plass ved hovedopptaket med frist 1.mars. Retten gjelder i den kommunen barnet er bosatt.
 

Til søkere - om MinID:
Du trenger ikke brukernavn/pålogging for å søke plass/registrere søknad. Etter at du er registrert som søker, må du bruke Min ID for å svare på tilbud om plass, ta ut brev om mottatt søknad, endre søknad eller si opp søknad.

Barn i ring - Adobe Stockfoto