Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Nyttige kontakter ved krise

Kommunal psykososial kriseberedskap er slik:

Hverdag     Hverdag etter 16.00 og natt Helg og helligdager
Henvendelser direkte til kommunens sentralbord tlf.
62 56 30 00.
Henvendelser til legevakt
tlf. 116 117 eller lokalt nr.
62 53 19 00.
Henvendelser til legevakt tlf. 116 117 eller lokalt nr. 62 53 19 00.
Henvendelser til legevakt tlf.
62 53 19 00
.. Henvendelser direkte til krisetelefon som disponeres av vakthavende i interkommunalt kriseteam.  Tlf. 952 411 55.     


Andre kontakter:

 • Legeoversikt Hamar kommune
 • Politiet: Ved administrative henvendelser til politiet, kan man bruke det landsdekkende telefonnummeret 02800. Her finner du flere telefonnummer til politiet
 • Hamar familievernkontor, tlf. 466 17 130
 • Barneverntjenesten har en akutt og kriseberedskap utover kontortid og i helger og høytider. Barnevernvakta har da telefon: 62 35 70 00 og 907 35 215.
 • BUP Hamar (Barne- og ungdomspsykiatri, Sykehuset Innlandet), åpent kl 08-15.30, tlf: 625 88 500.
 • Hamar krisesenter
 • Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på telefon 22 59 13 00
 • Ambulant akuttenhet  på  Distriktspsykiatrisk senter DPS, Sykehuset Innlandet, Hamar. Tilbud til pasienter i akutt psykisk krise inkl. selvmordstanker. Åpent hverdager kl 07.30-21.30/fredag til kl.18. Tlf: 625 81 888 (døgnbemannet.)
 • Nettsiden Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet.
 • Tipstelefonen mot seksuelle overgrep mot barn - 800 80 018.
 • Veterinærvakt: : 62 56 24 30
Sist endret: 13.06.2016
|
|
|