Sosiale tjenester hos Nav i Hamar De kommunalt ansatte som arbeider med sosiale tjenester er en del av NAV.

Postadresse: Postboks 4120, 2307 Hamar
Besøksadresse: Torggata 63-65, Triangelgården, Hamar
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.kundesenter.hedmark@nav.no

 

INFO VEDRØRENDE KORONAVIRUS OG STENGT NAV-KONTOR 

NAV Hamar er for tiden stengt for publikum på bakgrunn av koronautbruddet. Ansatte jobber som normalt, og er fortsatt tilgjengelig via Ditt Nav eller per telefon. Post levert i postkassen ut mot gågaten vil bli håndtert daglig. 

Dersom du er i en krisesituasjon hvor du står uten penger til mat, er uten bolig eller er i andre kriser, og ikke får tak i din veileder, kan du nå oss på vakttelefon 484 03 041 mellom kl 09 - 15.00. Du kan også sende mail til nav.hamar@nav.no 

Søknader om sosialhjelp behandles fortløpende og vi utbetaler stønad daglig, i henhold til den enkeltes utbetalingsplan. 

Trenger du tolk? Gjennom vår tolketjeneste kan vi gjennomføre video- eller telefonmøter. 

Husk at du kan søke sosialhjelp via nav.no. Søknad med veiledning finner du her 
Fra kl. 09.00 - 15.00 mandag - fredag vil det også være gjort tilgjengelig søknadsskjemaer for sosialhjelp utenfor hovedinngangen hos NAV. Utfylt skjema og eventuell dokumentasjon legges i postkassen. 

Er du permittert kan du se informasjonsvideo om hvordan du skal gå frem her