Sosiale tjenester hos Nav i Hamar De kommunalt ansatte som arbeider med sosiale tjenester er en del av Nav.

Postadresse: Postboks 4120, 2307 Hamar
Besøksadresse: Torggata 63-65, Triangelgården, Hamar
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.kundesenter.hedmark@nav.no

Åpningstider:

  • Mandag - fredag: Kl.12.00 til 14.00 
  • NB! Ved jul og nyttår er det egne åpningstider.

Avdelingsleder: Kristin Akerhaugen  
Enhetsleder: Hanne Sofie Holmen 

Arbeidsområde:
NAV Hamar Sosial kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig livssituasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomi, krisehjelp, samtaler, gjeldsrådgivning, tiltaksarbeid og arbeidstrening.

All hjelp fra NAV Hamar er gratis. De ansatte har lovpålagt taushetsplikt og skal følge god saksbehandlingsskikk i sitt møte med de som søker hjelp. Respekt for hvert enkelt menneske og tro på at vi kan etablere gode relasjoner til de som søker hjelp, er grunnleggende.

Les Veiviser til sosialhjelp

Organisering og tilholdssted:

NAV Hamar er delt i avdelinger og de kommunalt ansatte er representert i alle. Avdelingene er:
 

  • Oppfølgingsavdelinger 
  • Jobbsenter
  • Økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgiving
  • Integreringsavdeling med ungdom og flyktninger

Alle de ansatte holder til i Triangelgården i Torggata 63-65 i Hamar.

Oppfølgingsavdelingene

  • Oppfølging mot arbeid og aktivitet. Avdelingsledere er Helmik Kristiansen og Heidi Lilleslåtten.

Avdeling Jobbsenter

  • Konst. avdelingsleder er Kristin Akarhaugen. 

Økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgiving

  • Avdelingsleder er Lene Ringeli Moen  

Integreringsavdeling med ungdom og flyktninger

  • Avdelingsleder er Bård Grinnhaug


Lenker: