Sosiale tjenester hos Nav i Hamar De kommunalt ansatte som arbeider med sosiale tjenester er en del av NAV.

Postadresse: Postboks 4120, 2307 Hamar
Besøksadresse: Torggata 63-65, Triangelgården, Hamar
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.kundesenter.hedmark@nav.no

 

INFO VEDRØRENDE KORONAVIRUS OG REDUSERT ÅPNINGSTID NAV-KONTOR 

NAV Hamar har nå åpnet for drop in for de av våre brukere som ikke kan løse sin sak gjennom våre digitale kanaler eller per telfon med veileder.

Publikumsmottaket er åpent på følgende tidspunkt: 

Mandag: 09.30 - 11.00
Onsdag: 09.30 - 11.00
Fredag: 09.30 - 11.00

Husk at du kan søke sosialhjelp via nav.no. Søknad med veiledning finner du her 
Fra kl. 09.00 - 15.00 mandag - fredag vil det også være gjort tilgjengelig søknadsskjemaer for sosialhjelp utenfor hovedinngangen hos NAV. Utfylt skjema og eventuell dokumentasjon legges i postkassen. 

Er du permittert kan du se informasjonsvideo om hvordan du skal gå frem her

Dersom du er i en krisesituasjon hvor du står uten penger til mat, er uten bolig eller er i andre kriser, og ikke får tak i din veileder, kan du nå oss på vakttelefon 484 03 041 mellom kl 09 - 15.00. Du kan også sende mail til nav.hamar@nav.no 

Trenger du tolk? Gjennom vår tolketjeneste kan vi gjennomføre video- eller telefonmøter.