Fakta om Hamar Lufthavn:
Hamar Lufthavn ble bygd i 1952, og har en rullebane på ca 944 m. Verdien av bygninger, flyteknisk utstyr og arealet som benyttes har en nåverdi på ca. 70 mill. kroner. Værforholdene er meget stabile og gode, og flyplassen har derfor en av landets høyeste regulariteter.

Hamar Lufthavn er eneste flyplass på indre Østlandet som har eget drivstoffanlegg. Dette benyttes blant annet av ambulansefly. Flyplassen har et godt lysanlegg, og kan motta fly også på nattetid. Dette er av sikkerhetsmessig viktighet ( transport til sykehus om natta). Alternativ nattlanding kan bare skje på Fagernes, Røros og Torp.

Redusert reisetid i forhold til avgang fra Gardermoen:
Det er lang ventetid, dyrt og vanskelig for småfly å bruke Gardermoen. Fra en lokal flyplass til en annen lokal flyplass vil som oftest reisetiden reduseres med 3-5 timer på grunn av man unngår ventetid for å få flygetillatelse.

Brukerne av Hamar Lufthavn:

HAGL fallskjermklubb
Hedmark flyklubb representert av:

  • motorflygruppen
  • seilflygruppen
  • microflygruppen
  • Nyttetrafikk

Flyplassbetjent, Hamar kommune: Henning Ringsvold.

Lenker og epost: