I Hamar kommune har vi kommunale veger, fylkeskommunale veger, riksveger, litt Europaveg og en del private veger. Kommunen har nå ansvaret for 169 km kjøreveg, 49 km gang- og sykkelveg og 93 dekar med parkeringsplasser. Statens vegvesen har ansvaret for 27 km riksveger, Innlandet fylkeskommune drifter 32 km fylkesveger og 10 km gang- og sykkelveger.

Noe i veien?
Har du spørsmål eller synspunkter angående gatelys, veg, trafikk og parkering - eller er det noe du vil melde fra om - gi beskjed til Servicekontoret på tlf. 62 56 30 10 eller bruk melding via FiksGataMi.

Teknisk drift og utbygging har døgnkontinuerlig beredskap for å ta seg av hendelser innen veg, vann, avløp og park. Henvendelser kan også gjøres hele døgnet på e-post. Husk: Noen ganger er vi avhengig av dine meldinger for raskt å få rettet feil.

Hamar kommune:
Telefon: 62 56 30 10
Vakttelefon: 971 87 497 (NB! Ikke hverdager 7.00 - 14.30.)
E-post:  postmottak@hamar.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Vangsvegen 51
Åpningstid: 08.00 - 16.00
Postadresse: Postboks 4063, 2306 HAMAR
* Vakttelefon vinterdrift (brøyting-strøing) utenom åpningstid: 971 87 497.

Statens vegvesen:
Telefon: 02030
E-post:  firmapost-ost@vegvesen.no
Telefonnummer utenom arbeidstid: 175  (vegtrafikksentralen)
Webside: www.vegvesen.no

Kontaktinformasjon ansvarlige vedr. veg og trafikk i Hamar kommune:
Per Kristian Bergstrøm, ingeniør, mob. 41 84 89 44
Morten Haug, forvalter, mob. 47 71 87 20

 


Postadresse: Hamar kommune, veg og trafikk, postboks 4063, 2306 Hamar

Lenker: