Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Veg og trafikk i Hamar

I Hamar kommune har vi kommunale veger, fylkeskommunale veger, riksveger, litt Europaveg og en del private veger. Kommunen har nå ansvaret for 169 km kjøreveg, 49 km gang- og sykkelveg og 93 dekar med parkeringsplasser. Statens vegvesen har ansvaret for 27 km riksveger, 132 km fylkesveger og 10 km gang- og sykkelveger.

Noe i veien?
Har du spørsmål eller synspunkter angående gatelys, veg, trafikk og parkering - eller er det noe du vil melde fra om - gi beskjed til Servicekontoret på tlf. 62 56 30 10 eller bruk melding via FiksGataMi.

Teknisk drift og anlegg har døgnkontinuerlig beredskap for å ta seg av hendelser innen veg, vann, avløp og park. Henvendelser kan også gjøres hele døgnet på e-post. Husk: Noen ganger er vi avhengig av dine meldinger for raskt å få rettet feil.

Hamar kommune:
Telefon: 62 56 30 10
E-post:  postmottak@hamar.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Vangsvegen 51
Åpningstid: 08.00 - 16.00
Postadresse: Postboks 4063, 2306 HAMAR
* Vakttelefon vinterdrift (brøyting-strøing) utenom åpningstid: 971 87 497.

Statens vegvesen:
Telefon: 02030
E-post:  firmapost-ost@vegvesen.no
Telefonnummer utenom arbeidstid: 175  (vegtrafikksentralen)
Webside: www.vegvesen.no

Kontaktinformasjon ansvarlige vedr. veg og trafikk i Hamar kommune:
Steinar Bjørnstad, forvalter for veg, tlf: 62 56 32 36

 


Postadresse: Hamar kommune, veg og trafikk, postboks 4063, 2306 Hamar

Lenker: 

Sist endret: 04.01.2016
|
|
|