Avdeling for park, idrett og friluftsliv har ansvar for drift og vedlikehold av følgende kategorier kommunale plasser:

  • Parker og grøntanlegg
  • Friområder, som lekeplasser, løkker og skøytebaner
  • Strandområder
  • Brygger og småbåthavner
  • Friluftsområder
  • Idrettsanlegg

Har du noe på hjertet angående byens parker, idretts- eller friluftsområder, kontakt oss. Telefon sentralbord: 62 56 30 00. Postadresse: Hamar kommune, Park, idrett og friluftsliv, postboks 4063, 2306 Hamar.

Hvor ofte graset klippes og når søpla tømmes med mer, er det fastsatte rutiner for, og Kommuneentreprenøren er gjerne utfører. Kommunen har for øvrig også et utstrakt samarbeid med lag og foreninger i forhold til enkeltområder.

Øvrige kontakttelefoner:

  • Briskeby gressbane: Tlf. 62 55 30 90 mobil 99 77 33 52.
  • Prestrud idrettspark: Magne Hansen mobil 95 14 64 70, eller Arild Johansen mobil 97 54 08 01.

Klikk på bildene om du vil se noen av brosjyrene våre: Glad i det grønne, Strandpromenaden og info om våre  vinteroppgaver.

Brosjyre Glad i det grønneBrosjyre StrandpromenadenBrosjyre om vinter i parkene

Lenker og epostadresser: