• Sykling langs MjøsaDet interkommunale foretaket Hias  har ansvaret for vannverket og for renseanlegg i Hamar, Stange og Løten kommuner. 
  • Selskapet Sirkula har ansvar for renovasjon, det vil si søppelsortering og avfallshåndtering i Hamar, Stange og Løten kommuner. 
    Sirkula IKS ble ved etableringen (vedtak i kommunestyret 17.02.2016 sak 14/334) gitt eneretten til å forvalte og drive innsamlingsordningen for ordinært husholdningsavfall i vår kommune og de øvrige deltakende kommunene. Deler av denne eneretten kan gis videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av husholdningsavfall.

På nettsidene til de to selskapene finner du informasjon om disse tjenestene i vår kommune:

Hardhet på vannet i Hamar:

Hamars ansvar
Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere. Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Avløpsvannet transporteres til Hias renseanlegg i Ottestad.

Innen området vann, avløp og renovasjon har Teknisk drift og utvikling ansvaret for drift og vedlikehold av

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger

Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Kontaktinformasjon:

NavnAnsvarTelefon
Ingrid Edel BergersenLeder for vann, avløp og renovasjon (VAR)911 50 636
Frantz OlaisenStedfortreder VAR, driftsansvarlig vann og avløp948 01 255
Frode KrogstadSanitærsøknader og opplysninger om VA-ledninger992 16 270
Rolf Steinar EngenOlje- og fettutskillere (og sanitørsøknader)959 80 976
Jon Anders Haakenstadprosjektleder vann- og avløpsprosjekter62 56 32 24
Vidar Antonsenprosjektleder vann- og avløpsprosjekter901 52 474


Vannmåler-avlesning
Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann/kloakkforbruk for siste år. 
Avlesningen på nett er oppe 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden.

Når måleravlesningen er tilgjengelig, kan du klikke her.


Lenker: