Sykling langs MjøsaDrikkevann i Hamar

Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Avløpsvannet transporteres til Hias renseanlegg i Ottestad. Det interkommunale foretaket Hias har ansvaret for vannverket og for renseanlegg i Hamar, Stange og Løten kommuner. Lenke til Hias  

Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere.​​​​ Innen området vann og avløp har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av:

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger

Kontaktinformasjon vann og avløp i Hamar kommune:

NavnAnsvarTelefon
Ingrid Edel BergersenLeder for vann, avløp og renovasjon (VAR)911 50 636
Frantz OlaisenStedfortreder VAR, driftsansvarlig vann og avløp948 01 255
Frode KrogstadSanitærsøknader og opplysninger om VA-ledninger992 16 270
Rolf Steinar EngenOlje- og fettutskillere (og sanitærsøknader)959 80 976
Unni Fossum StrugstadKommunale avgifter og fakturering 404 08 340
Jon Anders Haakenstadprosjektleder vann- og avløpsprosjekter62 56 32 24
   


Vannmåler-avlesning

Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann/kloakkforbruk for siste år. Avlesningen på nett er oppe 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden. Når måleravlesningen er tilgjengelig, kan du klikke her.

Renovasjon

Selskapet Sirkula har ansvar for renovasjon, det vil si søppelsortering og avfallshåndtering i Hamar, Stange og Løten kommuner. Aktuelle tømmedager hos deg kan fås via deres nettside eller mobil-app.  Fra 2020 har de også ansvar for renovasjon ved fritidseiendommer.

Lenke til Sirkula for all informasjon om søppel og avfallsordninger.
Skjema for å søke fritak for renovasjon.
Klager på renovasjon - melding om problem - skjema

Hardhet på vannet i Hamar:

Lenker: