Sykling langs MjøsaDet interkommunale foretaket Hias  har ansvaret for vannverket og for renseanlegg i Hamar, Stange og Løten kommuner. Selskapet Sirkula har ansvar for renovasjon, det vil si søppelsortering og avfallshåndtering i disse kommunene. På deres nettsider finner du informasjon om disse tjenestene i vår kommune:


Hamars ansvar
Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere. Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Avløpsvannet transporteres til Hias renseanlegg i Ottestad.

Innen området vann, avløp og renovasjon har Teknisk drift og utvikling ansvaret for drift og vedlikehold av

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger

Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Kontaktinformasjon:

NavnTittelTelefon
Ingrid Edel Bergersenleder for vann, avløp og renovasjon911 50 636
Frantz Olaiseningeniør vann, avløp og renovasjon948 01 255
Torger Veaingeniør vann og avløp905 24 388
Frode Krogstadformann vann og avløp992 16 270
Rolf Steinar Engenfagarbeider vann og avløp959 80 976
Kari Svelle Reistadprosjektleder916 26 268
Jon Anders Haakenstadprosjektleder62 56 32 24
Vidar Antonsenprosjektleder901 52 474


Vannmåler-avlesning
Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann/kloakkforbruk for siste år. 
Avlesningen på nett er oppe 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden.

Når måleravlesningen er tilgjengelig, kan du klikke her.


Lenker: