Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Vann og avløp - samt renovasjon - i Hamar

Det interkommunale foretaket Hias  har ansvaret for vannverket og for renseanlegg i Hamar, Stange og Løten kommuner. Selskapet Sirkula har ansvar for renovasjon, det vil si søppelsortering og avfallshåndtering i disse kommunene. På deres nettsider finner du informasjon om disse tjenestene i vår kommune:

Hamars ansvar
Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere. Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Avløpsvannet transporteres til Hias renseanlegg i Ottestad.

Innen området vann, avløp og renovasjon har Teknisk drift og utvikling ansvaret for drift og vedlikehold av

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger

Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Kontaktinformasjon:

Navn Tittel Telefon
Ingrid Edel Bergersen leder for vann, avløp og renovasjon 911 50 636
Frantz Olaisen ingeniør vann, avløp og renovasjon 948 01 255
Torger Vea ingeniør vann og avløp 905 24 388
Frode Krogstad formann vann og avløp 992 16 270
Rolf Steinar Engen fagarbeider vann og avløp 959 80 976
Kari Svelle Reistad prosjektleder 916 26 268
Jon Anders Haakenstad prosjektleder 912 45 910
Vidar Antonsen prosjektleder 901 52 474

Trykksaker:

Brosjyren Vann så klart - forsiden. Vann så klart!
Brosjyre om drikkevannet vårt, gitt ut av kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker i samarbeid med HIAS og Hedemarken Interkommunale brann- og feiervesen.
Brosjyren kan lastes ned ved å trykke på bildet.
 
 
Brosjyren Ren samvittighet - forsiden. Brosjyren "Ren samvittighet" forteller blant annet om Mjøsaksjonen og rensing av avløpsvannet.   

Lenker:

Sist endret: 19.01.2017
|
|
|