Sykling langs MjøsaDrikkevann i Hamar

Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Avløpsvannet transporteres til Hias renseanlegg i Ottestad. Det interkommunale foretaket Hias har ansvaret for vannverket og for renseanlegg i Hamar, Stange og Løten kommuner. Lenke til Hias  

Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere.​​​​ Innen området vann og avløp har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av:

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger

Kontaktinformasjon vann og avløp i Hamar kommune:

NavnAnsvarTelefon
Ingrid Edel BergersenLeder for vann, avløp og renovasjon (VAR)911 50 636
Frantz OlaisenStedfortreder VAR, driftsansvarlig vann og avløp948 01 255
Frode KrogstadSanitærsøknader og opplysninger om VA-ledninger992 16 270
Rolf Steinar EngenOlje- og fettutskillere (og sanitærsøknader)959 80 976
Unni Fossum StrugstadKommunale avgifter og fakturering 404 08 340
Jon Anders Haakenstadprosjektleder vann- og avløpsprosjekter62 56 32 24
   


Vannmåler-avlesning

Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann/kloakkforbruk for siste år. Avlesningen på nett er oppe 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden. I perioden når måleravlesningen er tilgjengelig, kan du melde inn avlesingen her. 

Renovasjon - søppelhåndtering

Selskapet Sirkula har ansvar for renovasjon, det vil si søppelsortering og avfallshåndtering i Hamar, Stange og Løten kommuner. Aktuelle tømmedager hos deg kan fås via deres nettside eller mobil-app.  Fra 2020 har de også ansvar for renovasjon ved fritidseiendommer.

 

Hardhet på vannet i Hamar:

Lenker: