Ressursavdelingen har som primæroppgave å være en intern rådgiver og gjennomfører av bygge- og anleggstekniske investeringsprosjekter i kommunens regi. Prosjektavdelingens tjenester er oppdragsfinansiert.

Vår kjernekompetanse og kjernevirksomhet er knyttet til prosjektledelse i hele prosjektforløpet. I tillegg utøves byggeledelse i gjennomføringsfasen dersom kapasitet.

Eksempler på oppgaver er:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Bistå ved utarbeidelse av kalkyler, årsbudsjett og aktivitetsplan for TDA
  • Delta i utredningsprosjekter ved utvikling av bolig- og næringsområder

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Hamar kommune, Ressursavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar.     

Tlf: 62 56 30 00 Fax: 62 56 30 02.

Ansatte:
Dag Martin Moen, prosjektleder
Jon Anders Haakenstad, prosjektleder
Nils Solbraa, prosjektleder
Kari Svelle Reistadprosjektleder
Stein Erik Wang prosjektingeniør

Avdelingen har også knyttet til seg en del innleide prosjektledere. Vårt sentralbord kan sette deg i kontakt med disse.