Ressursavdelingen har som primæroppgave å være en intern rådgiver og gjennomfører av bygge- og anleggstekniske investeringsprosjekter i kommunens regi. Prosjektavdelingens tjenester er oppdragsfinansiert.

Vår kjernekompetanse og kjernevirksomhet er knyttet til prosjektledelse i hele prosjektforløpet. I tillegg utøves byggeledelse i gjennomføringsfasen dersom kapasitet.

Eksempler på oppgaver er:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Bistå ved utarbeidelse av kalkyler, årsbudsjett og aktivitetsplan 
  • Delta i utredningsprosjekter ved utvikling av bolig- og næringsområder

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Hamar kommune, Ressursavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar.     

Tlf: 62 56 30 00 

Ansatte:
Dag Martin Moen, prosjektleder
Jon Anders Haakenstad, prosjektleder
Nils Solbraa, prosjektleder
Kari Svelle Reistad prosjektleder


Avdelingen har også knyttet til seg en del innleide prosjektledere. Vårt sentralbord kan sette deg i kontakt med disse.