Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • Hytte ved Brumund - illustrasjonsfoto

  Rammeplan for vann og avløp ved Brumund Sør er vedtatt

  29.04.2017Endringen åpner opp for bruk av vannklosetter, beregnet for hytter uten innlagt vann (vakuumtoaletter).
 • flyfoto med plankart

  Detaljreguleringsplan 074600 Vien sør- vedtatt plan

  26.04.2017Kommunestyret i Hamar har i møte den 29. mars 2017, sak 12/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Vien sør, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12
 • Plan

  Detaljreguleringsplan for Skogsrudjordet til offentlig ettersyn.

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 71/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge Skogsrudjordet med gnr./bnr. 64/1 for boligbygging.
 • Planområde

  Detaljreguleringsplan for Nordberg til offentlig ettersyn.

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 70/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av nye tomter med mulighet til å oppføre tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger.
 • Planområde

  Detaljreuleringsplan for Vang fjelltak til offentlig ettersyn

  19.04.2017Formannskapet har den 5. april 2017, sak 68/17, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Formålet med planforslaget er å lage en helhetlig plan for utvidelse av fjelltaket som ivaretar forvaltningen av ressursen og framtidig arealbruk.
 • plankart

  Detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon til offentlig ettersyn

  19.04.2017Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hamar Formannskap den 5. april 2017 sak nr. 69/17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar.

Arealplanavdelingen i Hamar kommune

Avdelingen har ansvar for arealplanleggingen som fastlegger rammer for arealbruken i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Leder: Byplansjef Kari Nilssen
Sentralbord: 62 56 30 00, Servicekontor: 62 56 30 10, Postadresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker:

 

Sist endret: 10.05.2016
|
|
|