Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Siste nytt

Arealplanavdelingen i Hamar kommune

Avdelingen har ansvar for arealplanleggingen som fastlegger rammer for arealbruken i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Leder: Byplansjef Kari Nilssen
Sentralbord: 62 56 30 00, Servicekontor: 62 56 30 10, Postadresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker:

 

Sist endret: 10.05.2016
|
|
|