Ansatte ved arealplanavdelingen i arbeidAvdelingen har ansvar for arealplanleggingen som fastlegger rammer for arealbruken i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Konstituert leder er Kjetil Wold Henriksen
Sentralbord: 62 56 30 00, Servicekontor: 62 56 30 10, Postadresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker: