Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda.
Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. 4. og 5. mars arrangeres VM på skøyter i Vikingskipet.

Siste nytt

 • Tog på Hamar stasjon

  Kommunestyret har vedtatt alternativ Øst for jernbanen

  21.12.2016Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal med trase Øst gjennom Hamar, som innebærer en ny stasjon ved Vikingskipet. Saken går til departementet for endelig avgjørelse.
 • INVITERER TIL DIALOG: Synspunkter og meninger om folkehelse er tema for dialog onsdag 1. mars, og kommuneoverlege Hege Raastad håper lag og foreninger kjenner sin besøkelsestid. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Folkehelse for framtida

  21.02.20171. mars har lag og foreninger i Hamar anledning til å komme på et dialogmøte i kommunestyresalen der folkehelse er diskusjonstema.
 • planagrensning

  Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Aluvegen 93

  07.02.2017Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 3-7 og § 12-8, varsles oppstart av reguleringsplanarbeid Aluvegen 93
 • GJESTEBUDSVERTER: Her har Bobil Høistad (til høyre nederst) samlet mange av de som nå inviterer til gjestebud for å få innbyggere i tale om hvordan de ser for seg at Hamar skal være en god og mangfoldig kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  "Gjestebud" for medvirkning

  25.01.2017Hamar kommune bruker flere metoder for å få innbyggerne i tale. En av dem har vært å holde gjestebud der gjestene fikk oppgaver de skulle diskutere.
 • Plangrense

  Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Torshov Park

  19.01.2017I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Torshov Park. Planen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse og adkomst.
 • GODT NYTT FOR LANDBRUKSKONTORET: Ferske kartdata fra Hamar og Hedmarken lagres nå rett i Kartverkets base på Hønefoss av Arild Wennersgård. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Alltid ferske kartdata

  18.01.2017Hamar kommune ligger i tet når det gjelder å tilby oppdatert kart-informasjon. Endringer lagres «rett i skyen» og kan brukes av andre umiddelbart.

Arealplanavdelingen i Hamar kommune

Avdelingen har ansvar for arealplanleggingen som fastlegger rammer for arealbruken i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Leder: Byplansjef Kari Nilssen
Sentralbord: 62 56 30 00, Servicekontor: 62 56 30 10, Postadresse: Hamar kommune, arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

Lenker:

 

Sist endret: 10.05.2016
|
|
|