Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Geomatikk i Hamar

  • Reidar Sætveit er avdelingssjef for oppmåling-, kart- og eiendomsdata.
  • Jan Ola Pedersen arbeider med oppmåling og saker etter matrikkelloven. Han har hovedansvar for kommunens GPS systemer og forvaltning av kommunens kartdataene (FKB).  

  • Knut Ole Skjefte arbeider med oppmåling og saker etter matrikkelloven. I tillegg behandler han seksjoneringsaker og arbeider med ajourføring av digitale kartdata. Han har hjemmekontorløsning og treffes kun på rådhuset etter avtale.

  • Stig Aage Melve er GIS konsulent for Hamar kommune (50 %) og i kommunesamarbeidet GIS på Hedmarken (50%). Han har det systemansvaret for GIS-løsningene på Hedmarken (GIS/LINE, Hedmarkenkart, PlanDialogen, o.l.) og bidrar som koordinator og fagperson innenfor GIS.

  

Sist endret: 24.02.2017
|
|
|