Deling av eiendom/tomt
Søk om å opprette en selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer 

Justering av eiendomsgrense
Søk om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene 

Påvisning av eiendomsgrenser
Søk om å få oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din 

Slå sammen eiendommer
Søk om å slå sammen to eller flere eiendommer 

Førstegangsseksjonering
Søk om å dele opp bygningen på tomten i flere eierseksjoner

Reseksjonering
Søk om å endre, legge til eller fjerne fra en eksisterende oppdeling i eierseksjoner

Seksjonering av uteareal
Søk om enerett til en del av utearealet i en seksjonerings- eller reseksjoneringssak

Slette seksjonering
Søk om å slette seksjoneringen på en eiendom

Illustrasjonsfoto med bygging og planlegging - Adobe Stockfoto