Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • GODT NYTT FOR LANDBRUKSKONTORET: Ferske kartdata fra Hamar og Hedmarken lagres nå rett i Kartverkets base på Hønefoss av Arild Wennersgård. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Alltid ferske kartdata

  18.01.2017Hamar kommune ligger i tet når det gjelder å tilby oppdatert kart-informasjon. Endringer lagres «rett i skyen» og kan brukes av andre umiddelbart.
 • Illustrasjon med passivhus fra Husbanken.no

  Skal du bygge et passivhus?

  04.10.2016Da kan du vite at det ikke er byggesaksgebyr.
 • Illustrasjon av ombygging av loft. Bilde fra Direktoratet for byggkvalitiet.

  Enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller som oppholdsrom

  07.01.2016Fra nyttår 2016 ble det enklere å gjøre om boligen. Forutsetningen er at boligen er fra før 1.juli 2011, og at rommet du vil endre ligger inntil et annet oppholdsrom
 • Illustrasjonsfoto bygg - fra Kommunalteknikk.

  Byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk

  15.07.2015Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeidet en eksempelsamling om anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk.
 • husbygging

  Byggeregler fra 1. juli 2015

  01.07.2015Den 1. juli 2015 trådte nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt ble hevet og flere nye tiltak kunne settes i gang uten søknad til kommunen.
 • Illustrasjon: Kartdata

  Salg av kartdata

  12.10.2013Kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten tilbyr en nettbasert tjeneste for salg av digitale kartdata. I første omgang tilbys en felles pakke som består av eiendomsgrenser, bygninger, vegsituasjon, jernbane, høydekurver, igangsatte byggetiltak, el-stolper, kummer, offentlig VA-nett og reguleringsplaner.
 • Liten karttegning over Hamar sentrum

  Hvem har ansvar for veiene?

  11.06.2012I Hamar kommune har vi kommunale veger, fylkeskommunale veger, riksveger, litt Europaveg og en del private veger. Hva som er hva, kan du får hjelp til å finne ut av her.
 • Skråfoto av Hamardomen

  Skråfoto av Strandsonen

  21.11.2010I kartløsningen til Hamar kommune kan du gå inn og se flyfoto av hele strandsonen. Bildene er såkalte skråfotos, og man kan velge stort eller lite utsnitt.
 • Nedgravd oljetank.

  Lokal forskrift for nedgravde oljetanker for Hamar, Stange og Løten kommuner

  14.04.2009Kommunestyrene i de tre kommunene har vedtatt felles lokal forskrift for nedgravde oljetanker og felles retningslinjer for overgrunnstanker. Forskriften omfatter alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse og gjelder i tillegg til Miljøverndepartementets forurensningsforskrift.

Byggesak i Hamar

Kontaktinformasjon:
Kontakt oss via Servicekontoret: tlf: 62 56 30 10 eller postmottak@hamar.kommune.no
Postadresse: Hamar kommune, byggesak og oppmåling, pb 4063, 2306 Hamar.
Leder for byggesak er Børge Jacobsen.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 • Byggesøknad for tilbygg, garasje og nytt hus,
 • Nabovarsel (plan- og bygningsloven) nye tomter,
 • Justering av grense 
 • Adresse (delingsloven)
 • Skilt og reklame
 • Seksjonering av eiendommer (eierseksjonsloven)
 • Privat avløp (kloakk, septik, tette tanker)
 • Private drikkevannskilder grunnforurensning (forurensningsloven)
 • Forsøpling utenfor byområdet klager (forvaltningsloven)
 • Eiendomsskatt (eiendomsskatteloven)

Ansatte:

 • Børge Jacobsen er avdelingsleder og fagansvarlig for saksbehandling i  byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, forurensingsloven og administrerer eiendomsskatten. 
   
 • Anne Kristin Solbakken jobber med eiendomsskattesaker.
 • Trond Olav Enger jobber med eiendomsskattesaker, oppfølging av byggesaker og spredte avløpsanlegg.

 • Marit Lillehagen er byggesaksbehandler.

 • Geir Haugland er byggesaksbehandler.

 • Gøril Aune Nordli er byggesaksbehandler og avdelingens arkitektfaglige kompetanse.

 • Bjørn Johansen er byggesaksbehandler.

 • Renathe Ryberg har ansvaret for saksbehandling etter forurensningsloven vedrørende spredt avløp, grunnforurensning og forsøpling på private eiendommer.

 • Hilde Andersen er sekretær for byggesaksavdelingen og ansvarlig for post, registrering og arkivering.

 • Terje Andreassen arbeider med oppmåling og saker etter matrikkelloven.

Lenker:

Sist endret: 06.03.2017
|
|
|