Illustrasjon som viser gangen i en byggesak
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Kontakt oss via Servicekontoret: tlf: 62 56 30 10 eller 
Postadresse: Hamar kommune, byggesak og oppmåling, pb 4063, 2306 Hamar.
Leder for byggesak er Børge Jacobsen.
 
Dette kan vi hjelpe deg med:
 • Byggesøknad for tilbygg, garasje og nytt hus,
 • Nabovarsel (plan- og bygningsloven) nye tomter,
 • Justering av grense 
 • Adresse (delingsloven)
 • Skilt og reklame
 • Seksjonering av eiendommer (eierseksjonsloven)
 • Privat avløp (kloakk, septik, tette tanker)
 • Private drikkevannskilder grunnforurensning (forurensningsloven)
 • Forsøpling utenfor byområdet klager (forvaltningsloven)
 • Eiendomsskatt (eiendomsskatteloven)

Ansatte:

 • Børge Jacobsen er avdelingsleder og fagansvarlig for saksbehandling i  byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, forurensingsloven og administrerer eiendomsskatten. 
 • Trond Olav Enger jobber med eiendomsskattesaker, oppfølging av byggesaker og spredte avløpsanlegg.
 • Marit Lillehagen er byggesaksbehandler.
 • Geir Haugland er byggesaksbehandler
 • Gøril Aune Nordli er byggesaksbehandler og avdelingens arkitektfaglige kompetanse.
 • Bjørn Johansen er byggesaksbehandler.
 • Kai Reimer Christensen er byggesaksbehandler
 • Renathe Ryberg har ansvaret for saksbehandling etter forurensningsloven vedrørende spredt avløp, grunnforurensning og forsøpling på private eiendommer.
 • Hilde Andersen er sekretær for byggesaksavdelingen og ansvarlig for post, registrering og arkivering.

Lenker: