Har du noen spørsmål om byggesak?
 
Hamar kommune har byggesaksvakt hver dag fra 9.00-15.00. Byggesaksvakta tilbyr veiledning rundt byggesaker, og er tilgjengelig for telefonhenvendelser, e-post og besøk i rådhuset.
 
Ring Servicekontoret tlf 62 56 30 10 hvis du vil komme i kontakt med byggesaksvakta.
 
Har du generelle spørsmål til regelverket, kan du gjerne sende dem til oss på e-post:
 
 
 
Skal du bygge for første gang? 
Her finner du en veiviser, som vil gi deg oversikt over hva du må gjøre i søknadsprosessen fra idé til ferdig bygg.
 
 
Illustrasjon som viser gangen i en byggesak
 
 
Kontaktinformasjon til byggesaksavdelingen:
Kontakt oss via Servicekontoret: tlf: 62 56 30 10 eller 
Postadresse: Hamar kommune, plan og byggesak, pb 4063, 2306 Hamar.
Leder for Plan og byggesak er Ole Andre Gryttingslien 
 
Dette kan vi hjelpe deg med:
  • Byggesøknad for tilbygg, garasje og nytt hus,
  • Nabovarsel (plan- og bygningsloven) nye tomter,
  • Justering av grense 
  • Adresse (delingsloven)
  • Skilt og reklame
  • Seksjonering av eiendommer (eierseksjonsloven)
  • Forsøpling utenfor byområdet klager (forvaltningsloven)
  • Eiendomsskatt (eiendomsskatteloven)

Ansatte:

Lenker: