Olsrud - høstbildeKontaktinformasjon Hamar Arbeid & Aktivitet:

Søknadsskjemaer for våre tilbud finner du til høyre under Tjenester.

Om oss:
Hamar Arbeid & Aktivitet gir tilbud til voksne med ulike behov for tilrettelegging. Virksomheten holder til på Olsrud, ca 6 km øst for Hamar sentrum.

Her finnes et mangfoldig miljø med varierte arbeidsoppgaver og aktiviteter, bl.a vedproduksjon, snekkerverksted, medieverksted, servicegruppe, tekstilverksted, kantine, musikkgrupper, sansestimulering, velvære og fysiske aktiviteter. 

Varig tilbud gis til voksne med nedsatt funksjonsevne og innvilget uføretrygd. Arbeidspraksis gis til voksne som trenger hjelp til avklaring av arbeidskapasitet og videre yrkesvalg.

konsert på Olsrudservering i kantina

Høst i hagen på Olsrud