Utsnitt av fasaden på TriangelgårdenFlyktningkontoret i Hamar er lokalisert sammen med NAV Hamar i Triangelgården i Hamar sentrum. Beliggenheten er sentral – mer midt i sentrum av byen kommer man ikke.

Flyktningkontoret er den enheten i Hamar kommune som har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger. Kontoret gjennomfører bosettinger etter kommunestyrets vedtak. De veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsdeltakere.

Flyktningkontoret samarbeider blant andre med NAV, ulike bedrifter, andre offentlige tjenestesteder, lokale lag og foreninger, Frivillighetssentralen og Røde Kors. I samarbeid med hver enkelt flyktning lages en plan -  et kvalifiseringsløp -  for hvordan de skal klare å få et bra liv i Norge. Kontoret har også nært samarbeid med helsetjenesten.

Se også nettsiden om Helsetjenester for flyktninger.