Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Flyktningkontoret

Flyktningkontoret i Hamar er lokalisert sammen med NAV Hamar i Triangelgården i Hamar sentrum. Beliggenheten er sentral – mer midt i sentrum av byen kommer man ikke.
 

Flyktningkontoret er den enheten i Hamar kommune som har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger. Kontoret gjennomfører bosettinger etter kommunestyrets vedtak. De veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsdeltakere.

Flyktningkontoret samarbeider blant andre med NAV, ulike bedrifter, andre offentlige tjenestesteder, lokale lag og foreninger, Frivillighetssentralen og Røde Kors. I samarbeid med hver enkelt flyktning lages en plan -  et kvalifiseringsløp -  for hvordan de skal klare å få et bra liv i Norge. Kontoret har også nært samarbeid med helsetjenesten.

 

 

Sist endret: 03.11.2016
|
|
|