I Hamar kulturskole skal barn og unge få mulighet til å utvikle sine kunstneriske evner og kulturelle innsikt. Alle har en formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring, alene og sammen med andre. Kunst og kultur berører oss og beriker oss som menneske, og gjør noe med følelser som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet.

Som elev i Hamar kulturskole får barn og unge mulighet til å utvikle seg i gode og trygge rammer, oppleve gleden ved musikk og dans, både som enkelt individ eller som del av en gruppe

 

Vi gir tilbud til

Barn og unge i alderen 6 mnd - 19 år.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist på kulturskolen er 15. juni.

 

  Kulturskolens tilbud

  • Musikk: Undervisning på de fleste instrumenter og sang: 
   Klassisk piano, Jazzpiano, fiolin, cello, bratsj, fløyte, klarinett, saksofon, trompet, trombone, horn, baryton, tuba, gitar, el.-gitar, el.-bass, slagverk korps, slagverk band, tangent band og sang.
  • Samspill: I tillegg til undervisning på instrument, får elever mulighet for samspill. Strykere er tilknyttet Hedemarken barne- og ungdomsorkester (HEBU). Blåsere og slagverk spiller i Vang skolekorps eller Janitsjarskolen, og elever på band instrumenter spiller i band.
  • Dans og ballett: I samarbeid med PS: Dance på onsdager og torsdager. Ulike tider for ulike aldersgrupper fra 6 - 18 år.
  • Visuell kunst: Onsdager gruppe 1: 3. trinn - 7. trinn og gruppe 2: 8. trinn - 10. trinn.
  • Teater: I samarbeid med Hamar teater på mandager. To aldersbestemte grupper fra 6 - 12 år.
  • NYHET: Musikk fra livets begynnelse
  • NYHET: Musikklek for barn 4-6 år
  • NYHET: Kulturkarusell for 1. og 2. klasse
  • NYHET: Nye dansetilbud i samarbeid med PS Dance

   

  Nye tilbud høsten 2020:

  Fra høsten starter vi opp flere nye tilbud for alle alderstrinn. Her er det tilbud helt ned til 6 mnd, og for førskole- og skolebarn. Les mer om de nye tilbudene her.

   

  Undervisningssted:

  • Undervisning skjer for det meste i Hamar kulturhus, og her er også kulturskolens administrasjon lokalisert. (Kulturverksted 2 - plan 2.)
  • I tillegg foregår noe desentralisert undervisning på grunnskoler i kommunen.
  • Teater foregår i Hamar teater sine lokaler i Strandgata 23.

   

  Kontaktinformasjon

  Rektor: Anette Solberg

  Telefon: 482 77 087

   

  Kulturskole

  Kulturskolens mål:

  1. Opplæring:
   Elevene skal tilegne seg praktiske ferdigheter og teori for å beherske et instrument, sang, visuell kunst, teater eller dans. De skal kunne anvende det de lærer for å utrykke seg i sitt fag, være kreative i skapende prosesser og bidra på forestillinger, konserter, visninger og utstillinger.

   Hamar kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og/eller at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.
    
  2. Ressurssenter:
   Hamar kulturskole skal være et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet. Kunne bidra med opplæring i kunstfag, og gi råd i kunstfaglige spørsmål. Samtidig være en pådriver for å fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet. Kunne bidra med underholdningsinnslag på forespørsel, hvis elever/ lærere har anledning.

  Grunnlaget for kulturskolens fag og organisering er vedtatt i Rammeplan for Kulturskolen «Mangfold og fordypning» og i Kulturplan og Kommuneplan for Hamar kommune. Lenke: Hva er rammeplanen.