Hamar kulturskole
Torggata 100
2317 HAMAR

Telefon: 900 30 348
Rektor:  Dag Inge Eide

 

 

Hamar kulturskole er et kulturfaglig kompetansesenter for innbyggere, grunnskolen og frivillige kulturorganisasjoner i kommunen. Kulturskolens opplæring er en vesentlig fordypning i forlengelsen av opplæringen i det obligatoriske skoleverket.

Kulturskolen er et lovpålagt undervisningstilbud og holder til i Kulturhuset på Stortorget. Tilbudet er for alle innbyggere i kommunen.

Skoleåret er på 36 uker og følger grunnskolens skolerute (se kolonnen til høyre) med fratrekk av 1 uke ved skoleårets begynnelse og 1 uke ved skoleårets slutt. Undervisningen foregår stort sett om ettermiddagen.

Skolepenger fastsettes årlig av Hamar kommunestyre. Skolepengene for 2019 er kr 2.200 pr. år for kulturskolens undervisning. Det gis søskenmoderasjon med 50% av grunnbeløpet fra og med andre barn. Eleven må skaffe materiell som er nødvendig for å følge undervisningen. Kulturskolen har et visst antall friplasser. Kontakt rektor for nærmere informasjon om ordningen.

 

Fagsystemet Speedadmin er dataprogrammet hvor vi administrerer våre elever og vår undervisning. Alle elever og foresatte har tilgang til systemet via nettet, dvs. at både pc, nettbrett og smarttelefon kan brukes. Det er viktig at dere tar dette verktøyet i bruk, da dere her vil finne viktig informasjon om deres forhold til kulturskolen. 

I Speedadmin kan du se hvilke fag du har, se hvem som er din lærer, se timeplanen din, se hvor undervisningen er, se/vedlikeholde kontaktinformasjonen kulturskolen har om deg og din foresatte, søke om plass på nye fag, melde deg ut av kulturskolen, endre passord, se ferieplanen og dine betalinger.

 

SØK OM PLASS (for nye elever):

Nye elever registrerer seg gjennom elektronisk søknadsskjema. Du må oppgi fødselsdato til søker og fødselsnummer (11 siffer) til foresatte. Når vi har mottatt, og når vi har godkjent søknaden din, vil du få bekreftelse på epost fra oss. Ventetiden på de ulike fagene varierer, og dere blir kontaktet av oss når det blir deres tur. Trykk på knappen "Søk om plass - ny elev", eller klikk denne linken: https://noham.speedadmin.dk/tilmelding#/

 

INNLOGGING (for allerede registrerte elever og foresatte):

For allerede registrerte elever er brukernavnet elevens eller foresattes fødselsdato (ddmmåå). Bruk tilsendt passord, eller få nytt ved å trykke på "Glemt passord" i påloggingsvinduet. Nytt passord sendes da til epostadressen du oppgav sist du registrerte søknad. Det er lurt å ta godt vare på passordet. Trykk på knappen "Innlogging - du er elev", eller klikk denne linken: https://noham.speedadmin.dk/account/signin

 

Frist for utmelding er innen 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Dersom disse fristene ikke overholdes vil elevene regnes som innmeldt til påfølgende semester. Det vil si at skolepengene innbetales som om eleven fremdeles mottar undervisning i kulturskolen. Hvis utmeldingsfunksjonen er aktiv, finner du den på den svarte menylinjen helt øverst i skjermbildet.


Undervisningstilbudet:
Opplæring på strykeinstrumenter. Samspill i aspirantorkester og ungdomsorkester. Fiolin, bratsj og cello.

Opplæring i pianospill. Tilbudet inkluderer både klassisk og jazz i solo så vel som samspill. Søkere må ha tilgang til piano eller elektrisk piano. Keyboard, el. orgel eller lignende kan ikke benyttes.

Opplæring i bandinstrumenter. Opplæring i bandinstrumentene el.gitar, bassgitar, kontrabass, tangentinstrument og trommer. Når elevene har nådd et visst instrumentalt ferdighetsnivå, oppmuntrer vi elevene til å danne egne band/samspillgrupper.

Opplæring i korpsinstrumenter. Samspilltilbudet organiseres i skolekorpsene. Instrumentene vi gir opplæring i er waldhorn, trompet, kornett, fløyte, klarinett, althorn, baryton, slagverk, tenorhorn, trombone, tuba og saksofon.

Vi tilbyr også opplæring i klassisk akustisk gitar og sang.

Billedkunstopplæringen legger vekt på å utvikle barns skaperglede og fantasi gjennom arbeid med ulike materialer og teknikker. Undervisningen foregår i rommet Kulturverksted 1 i plan 2 fra kl. 17.00 til kl. 19.00 på mandager.

Teatertilbudet vårt gjelder for aldersgruppen 10 til 13 år, og er et samarbeidsprosjekt med Turnékompaniet (se lenkesamlingen). Undervisningen foregår på mandager fra kl. 15.00 til kl. 17.00 i 2. etasje i Strandgaten 23 ("det gamle rådhuset").

Klassisk ballett. Du lærer den klassiske ballettens grunnleggende trinn. Dette er teknikken med de lange, rene linjene hvor en tilstreber letthet, smidighet og et harmonisk samspill mellom bevegelsene. Når du danser klassisk ballett får du en sterk kropp med lange muskler og en solid danseteknikk som du også kan ha nytte av i andre danseformer. Undervisningen foregår i dansesalen i kulturhuset plan 2. Gruppeinndelingen er som følger:

Mandager
1630 – 1730    Klassisk ballett, nybegynnere (fra ca 5 år)
1730 – 1900    Klassisk ballett, mellomnivå (ca. 7 – 12 år)
1900 – 2030    Klassisk ballett, ungdom og voksne 

Torsdager
1630 – 1730    Barneballett (ca. 5 år)
1730 – 1900    Klassisk ballett, mellomnivå (ca. 7 – 12 år)
1900 – 2030    Klassisk ballet, ungdom og voksne 

 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken - DKS - er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fra høsten 2016 er DKS lagt til Hamar kulturskole. Faglig ansvarlig er Morten Kristiansen Jota, ansatt i kulturskoleadministrasjonen. I tillegg er kontoret for Opplæring og oppvekst aktiv samarbeidspartner i forhold til budsjett og logistikk.

Målgruppen er alle barn og unge fra 1. til og med 10. klasse. Alle klassetrinn har minimum ett DKS-tilbud årlig. Tilbudet gis innen områdene scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Målet med ordningen er

- å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

- å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

- å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Diverse:

Hamar kulturskole har i årenes løp hatt til sammen 11 Drømmestipend-vinnere. Det var i årene 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2018.

Vår pianoelev Fabrice Bligoud Vestad vant "Drømmetreffen" i 2013 og fikk som premie undervisning med Leif Ove Andsnes, les mer om dette på linken til høyre.

Vår tidligere jazzpianoelev Knut Kongsvold ble tildelt "Årets Talent"-pris under Døla-Jazz på Lillehammer i oktober 2012. Knut var jazzpianoelev ved Hamar kulturskole, hos Torbjørn Knaus, i 12 år. Han har spilt i diverse storband og hiphopband, han leder egne jazzgrupper og han komponerer sin egen musikk. Nå går Knut Kongsvold tredje året på jazzlinja ved Grieg Akademiet i Bergen. Vår jazzpianolærer Torbjørn Knaus er naturlig nok svært stolt over sin tidligere elev, og gratulerer med utmerkelsen!

Siden 2008 har vår klaverlærer Ivan Ivantchev sittet i juryen i den internasjonale klaverkonkurransen Concours Grieg International Competition for Pianists. Hvert år møtes ca. 60 unge og fremragende pianister fra hele verden for å dyrke musikken, konkurrere og knytte kontakter over landegrensene (se lenkesamlingen nederst på siden).

I fordyningsprogrammet vårt samarbeider vi med Norges Musikkhøgskole om programmet "Talentutviklingsprogrammet unge musikere". Målet er at musikkhøgskolen og kulturskolen samarbeider for å sikre best mulig ivaretakelse av spesielt talentfulle ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år (se lenkesamlingen nederst på siden).

I fordypningsprogrammet vårt samarbeider vi også med Barratt Due Musikkinstitutt opp mot deres program "Unge Talenter" som er et nasjonalt talentprogram innen klassisk musikk med spesiell vekt på de utøvende disipliner. Tilbudet retter seg mot elever mellom 13 og 19 år, hovedsakelig på et videregående nivå, men også mot elever som allerede musikkfaglig og utøvende befinner seg på et høyskolenivå, men er under tradisjonell høyskolealder.

Aktivitetskalender:

Kulturskolens egne elevarrangement er et helt sentralt pedagogisk tiltak fordi en viktig side ved det å lære et kulturfag, er å lære og opptre og formidle til andre. Hensikten med elevarrangementene er derfor å gi elevene anledning til å presentere det de har arbeidet med innenfor en trygg ramme.

Ved siden av elevarrangementene og den ukentlige opplæringen, deltar elever, lærere og administrasjonen fra kulturskolen på en rekke andre konserter og arrangement. Her følger en oversikt over aktivitetene inneværende semester. (Aktivitetskalenderen oppdateres løpende):

 • Fredag 5. oktober kl. 16.00, HSO barnekonsert på Tonehem
 • Lørdag 6. oktober kl 18.00, HSO konsert i KF-salen i Hamar kulturhus
 • Lørdag 20. oktober kl. 11.00, bandseminar i korsalen
 • Torsdag 8. november kl. 17.30, elevkonsert i korsalen i Hamar kulturhus
 • Torsdag 15. november kl. 17.30, elevkonsert i korsalen i Hamar kulturhus
 • Torsdag 22. november kl. 17.30, elevkonsert i korsalen i Hamar kulturhus
 • Torsdag 29. november kl. 17.30, elevkonsert i korsalen i Hamar kulturhus
 • Torsdag 6. desember kl. 17.30, elevkonsert i korsalen i Hamar kulturhus
 • Fredag 7. desember kl. 18.30, HSO konsert i KF-salen i Hamar kulturhus
 • Lørdag 8. desember kl 18.30, HSO konsert i Tangen samfunnshus
 • Tirsdag 11. desember kl. 16.00, elever fra kulturskolen deltar på masterclass med Mari Silje Samuelsen i Prøysenstua
 • Torsdag 13. desember kl. 17.30, elevkonsert i korsalen i Hamar kulturhus
 • Lørdag 15. desember kl. 17.00 og kl. 20.00, elever fra kulturskolen deltar på Klassisk Julekonsert med Mari Silje Samuelsen i Furnes kirke
 • Lørdag 26. januar kl. 12.00. Jazzpianoelever holder konsert på Tante Gerda

Samarbeidspartnere
Hedmarken Barne- og Ungdomsorkester (HEBU), Hamar Janitsjarskole, Musikalis, Vang skolekorps, Hamar Barne- og ungdomskor, Vang kirke, Toneheim Folkehøgskole, Stoppested Verden, Ringsaker Kantori, Ajer ungdomsskole,  Prestrud SFO, Ungdommens kulturmønstring, Drømmestipendet, Ridabu skole, Stange videregående skole, Norsk kulturskoleråd, Musikk i Hedmark, Gravdahl Bokhandel, Tante Gerda, Turnékompaniet, Hamar Music Festival, Ringsaker kulturskole, Løten kulturskole, Stange kulturskole, Elverum kulturskole, EPTA og Norges Musikkhøgskole .

Lenkesamling