I Hamar kulturskole skal barn og unge få mulighet til å utvikle sine kunstneriske evner og kulturelle innsikt. Alle har en formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring, alene og sammen med andre. Kunst og kultur berører oss og beriker oss som menneske, og gjør noe med følelser som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet.

Som elev i Hamar kulturskole får barn og unge mulighet til å utvikle seg i gode og trygge rammer, oppleve gleden ved musikk og dans, både som enkelt individ eller som del av en gruppe

 

Kulturskolens tilbud

 • Opplæring på instrument
 • Samspill i orkester og korps
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Teater

Les mer om alle kulturskolens tilbud her.

 

Vi gir tilbud til

Barn og unge i alderen 6 mnd - 19 år.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist på kulturskolen er 1. juni.

 

Pris

Pris per halvår i kulturskolen er 1275,-

 

Sted og tid

Se informasjon i søknadsportalen for hvert enkelt kurs. Hvis du får tilbud om plass på et av tilbudene vil du bli kontaktet med nærmere informasjon. 

 

Hvordan søker du?

Her finner du søknadsskjema hvis barnet er ny elev

 

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg

Telefon: 482 77 087

 

Kulturskolens mål:

 1. Opplæring:
  Elevene skal tilegne seg praktiske ferdigheter og teori for å beherske et instrument, sang, visuell kunst, teater eller dans. De skal kunne anvende det de lærer for å utrykke seg i sitt fag, være kreative i skapende prosesser og bidra på forestillinger, konserter, visninger og utstillinger.

  Hamar kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og/eller at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.
   
 2. Ressurssenter:
  Hamar kulturskole skal være et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet. Kunne bidra med opplæring i kunstfag, og gi råd i kunstfaglige spørsmål. Samtidig være en pådriver for å fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet. Kunne bidra med underholdningsinnslag på forespørsel, hvis elever/ lærere har anledning.

Grunnlaget for kulturskolens fag og organisering er vedtatt i Rammeplan for Kulturskolen «Mangfold og fordypning» og i Kulturplan og Kommuneplan for Hamar kommune. Lenke: Hva er rammeplanen.