Hamar kulturskole har lokaler i Hamar kulturhus - foto: VandkunstenTelefon: 482 77 087
Rektor: Anette Solberg

Hamar kulturskole er et frivillig skoleslag der elevene kan lære og utvikle praktiske ferdigheter innenfor et kunstfag: Musikk, dans, teater eller visuell kunst. Tilbudet er  forankret i Opplæringsloven § 13- 6.

Vi gir tilbud til: 
Barn og unge i alderen 6- 16 år. Men noen kortere kurs kan arrangeres for andre aldersgrupper.

  Kulturskolens tilbud:

  • Musikk: Undervisning på de fleste instrumenter og sang: 
   Klassisk piano, Jazzpiano, fiolin, cello, bratsj, fløyte, klarinett, saksofon, trompet, trombone, horn, baryton, tuba, gitar, el.-gitar, el.-bass, slagverk korps, slagverk band, tangent band og sang.
  • Samspill: I tillegg til undervisning på instrument, får elever mulighet for samspill. Strykere er tilknyttet Hedemarken barne- og ungdomsorkester (HEBU). Blåsere og slagverk spiller i Vang skolekorps eller Janitsjarskolen, og elever på band instrumenter spiller i band.
  • Dans og ballett: I samarbeid med PS: Dance på onsdager og torsdager. Ulike tider for ulike aldersgrupper fra 6 - 18 år.
  • Visuell kunst: Onsdager gruppe 1: 3. trinn - 7. trinn og gruppe 2: 8. trinn - 10. trinn.
  • Teater: I samarbeid med Hamar teater på mandager. To aldersbestemte grupper fra 6 - 12 år.

  Undervisningsted:

  • Undervisning skjer for det meste i Hamar kulturhus, og her er også kulturskolens administrasjon lokalisert. (Kulturverksted 2 - plan 2.)
  • I tillegg foregår noe desentralisert undervisning på grunnskoler i kommunen.
  • Teater foregår i Hamar teater sine lokaler i Strandgata 23.

  Kulturskolens mål:

  1. Opplæring:
   Elevene skal tilegne seg praktiske ferdigheter og teori for å beherske et instrument, sang, visuell kunst, teater eller dans. De skal kunne anvende det de lærer for å utrykke seg i sitt fag, være kreative i skapende prosesser og bidra på forestillinger, konserter, visninger og utstillinger.

   Hamar kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og/eller at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.
    
  2. Ressurssenter:
   Hamar kulturskole skal være et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet. Kunne bidra med opplæring i kunstfag, og gi råd i kunstfaglige spørsmål. Samtidig være en pådriver for å fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet. Kunne bidra med underholdningsinnslag på forespørsel, hvis elever/ lærere har anledning.

  Grunnlaget for kulturskolens fag og organisering er vedtatt i Rammeplan for Kulturskolen «Mangfold og fordypning» og i Kulturplan og Kommuneplan for Hamar kommune. Lenke: Hva er rammeplanen.


  Lenkesamling: