Se så fint vi har det! Klikk på menylenkene og finn ut mer om oss!

Kartlenke som viser oversikt over hvor barnehagene i Hamar ligger.
(Klikk inn og velg Hamar)

Jente i høstløv - Adobe Stockfoto

 

TIL SØKNADSPORTALEN - SØK BARNEHAGEPLASS I HAMAR 

Andre skjemaer i forbindelse med barnehage

Barnehageretten innebærer at alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Det er en forutsetning for retten at det er søkt om plass ved hovedopptaket med frist 1.mars. Retten gjelder i den kommunen barnet er bosatt.
 

Til søkere - om MinID:
Du trenger ikke brukernavn/pålogging for å søke plass/registrere søknad. Etter at du er registrert som søker, må du bruke Min ID for å svare på tilbud om plass, ta ut brev om mottatt søknad, endre søknad eller si opp søknad.

Barn ved lekeapparat - Adobe Stockfoto