Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Familiebarnehager i Hamar

 

BARNEHAGE

ADRESSE

TELEFON

Briskebyen Montessori International
familiebarnehageavd- "SNAPP"

Enerhaugvn. 8, 2321 HAMAR

62 53 05 80

Ajer gårds- og familiebarnehage Aluvegen 91, 2319 Hamar

99 71 70 66

Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar 62 53 08 40 /
99 71 70 66

 

 

 


 
   

 

Sist endret: 29.08.2016
|
|
|