BARNEHAGE

ADRESSE

TELEFON

Briskebyen Montessori International
Familiebarnehage 0-3 år

Enerhaugvn. 8, 2321 HAMAR

94 81 80 72

Ajer gårds- og familiebarnehageAluvegen 91, 2319 Hamar

99 71 70 66

RingblomstenRinggata 82, 2318 Hamar99 71 70 66


TIL SØKNADSPORTALEN - SØK BARNEHAGEPLASS I HAMAR 

Andre skjemaer i forbindelse med barnehage

Barnehageretten innebærer at alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Det er en forutsetning for retten at det er søkt om plass ved hovedopptaket med frist 1.mars. Retten gjelder i den kommunen barnet er bosatt.
 

Til søkere - om MinID:
Du trenger ikke brukernavn/pålogging for å søke plass/registrere søknad. Etter at du er registrert som søker, må du bruke Min ID for å svare på tilbud om plass, ta ut brev om mottatt søknad, endre søknad eller si opp søknad.

Barn som blåser såpebobler - Adobe Stockfoto