Hvor avdelingen er lokalisert:

  • Avdelingssjef, stab/støtte, helsestasjon for eldre, fysioterapi, vaksinekontor, miljørettet helsevern m. flere er lokalisert i rådhuset.
  • Voksenopplæringa er lokalisert på 2 steder, Folkets hus for fremmedspråklige og Olsrud voksenopplæringssenter (adresse Ridabu).
  • Arbeidstreninga er lokalisert på Olsrud.
  • Hamar Arbeid og aktivitet er lokalisert på Olsrud.
  • Bosettings- og inkluderignskontoret er lokalisert i Triangelgården i Hamar sentrum.
  • De kommuneansatte med tilhold i NAV, finner du i Triangelgården i Hamar sentrum.