Familie og levekår-avdelingens arbeid rettet mot familier består i å yte helhetlige og effektive tjenester for barn og unge i samarbeid med deres omsorgspersoner. Enheten vil ha et utstrakt samarbeid med andre avdelinger og forvaltningsnivåer som arbeider med barn og unge og bidra til trygge oppvekstvilkår.

Innenfor arbeidsområdet rettet mot familier, finner vi barneverntjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste og det frivillige arbeidet med Home Start.

  • Sakkyndig vurdering 
  • Helseundersøkelser for barn og unge.
  • Svangerskapsomsorg.
  • Tiltak etter lov om barneverntjenester.

Helsestasjon for barn og helsestasjon for ungdom, samt Home Start er lokalisert i 1.etg. i rådhuset. Barneverntjenesten holder til i 2.etg. i rådhuset.