MILJØREGLER I LOVISENBERG BARNEHAGE

 

 1. All søppel sorteres av barn og voksne hver dag

 

 1. Begrense papirbruk, både tegneark og håndtørk

   

 2. Bruke blåposer

   

 3. Slukke lys i rom vi ikke bruker

   

 4. Passe på at det er blank stråle ved håndvask

   

 5. Ta vare på naturen rundt oss

   

 6. Rydde opp søppel etter oss når vi er på tur

   

 7. Slå av pc`er og andre tekniske maskiner når vi er ferdige med dem

   

 8. Holde det ryddig og pent rundt oss, ute og inne