1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje til å varme opp bygninger i Norge.

Oljefyrforbudet blir utvidet

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskriftsendring som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) fra 1. januar 2022.

Dette er en utvidelse av forbudet mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming av bygninger (ofte kalt oljefyrforbudet), som ble innført i 2020.

Forskriften med de nye endringene om oljefyring som ble fastsatt 12. januar 2021, er å finne på Lovdata på denne lenken.

Fjernvarme - bilde fra Enova