Fjernvarme - bilde fra EnovaHar du oljefyr eller parafinkamin? 

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje til å varme opp bygninger i Norge.

Hvis du skal kvitte deg med olje- eller parafin-tanken, er det et krav at den blir renset og kontrollert. Dette må gjøres av et firma med spesialkompetanse på dette. På www.oljefri.no får du en oversikt over slike bedrifter.  

Hvis du fjerner oljetanken eller bruker den videre med bioolje, skal dette meldes til Hedemarken Brannvesen. E-post-adressen er: postmottak@]hedmarken-brannvesen.no. Du kan også ringe telefon 400 07 999.

STØTTE
Støtteordningen for å bytte til en fornybar energikilde, gjelder ut hele 2019, men faller bort så snart forbudet trer i kraft. Fram til 1. januar kan du få støtte fra ENOVA på inntil 20.000 kroner. Etter 1. januar kan kommunen gjennomføre kontroller og gi bøter. Både huseier og bruker er ansvarlige for at den nye forskriften følges.

MANGE LØSNINGER
Varmeløsningene som er godkjent for støtte fra ENOVA, er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. ENOVA er klare på at den klimavennlige varmekilden vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Alternativer - lenker til faktaark
OljefyringParafinkamin
Luft/vann-varmepumpe   Rentbrennende vedovn
Væske/vann-varmepumpeLuft/luft-varmepumpe
AvtrekksvarmepumpePelletskamin
Vedfyr 
Bioolje 
Pelletskjel 
Solvarme 
Vedovn med vannkappe 
Fjernvarme 


PS. Informasjonen på disse nettsidene er  rettet mot private husholdninger og små bedrifter som har fossile fyringsanlegg på samme størrelse som en husholdning. For større bedrifter, borettslag og lignende er anleggene større og mer komplekse. Dette krever derfor mer spisset og sammensatt kompetanse.