Mange eneboliger har i dag parafinkaminer. Disse må også skiftes ut senest innen 2020, men ved å erstatte parafinkaminen med fornybar energi allerede nå, kan du redusere både kostnadene og klimagassutslippene dine betraktelig. 

Parafinkaminer gir punktoppvarming, det vil si at de er enkeltstående varmekilder i motsetning til vannbårne systemer (sentralvarme). Brennverdien i slike kaminer er betydelig lavere enn for oljekjeler, og eldre parafinkaminer har dårlig virkningsgrad – bare 60 % av brenselet blir utnyttet mens f.eks. mange nye, rentbrennende vedovner utnytter over 80 %. Gjennomsnittlig årlig forbruk av parafin ligger på rundt 1300 liter, og literprisen rundt 10 kroner.

Når du skal skifte ut parafinkaminen har du to hovedmuligheter:

  1. Du kan bytte til en annen løsning for punktoppvarming (se oversikt under)
  2. Du kan gå over til et vannbårent system. Dette er en betraktelig mer omfattende og kostbar løsning, men spesielt dersom du samtidig har behov for en større renovering av boligen kan dette være aktuelt å vurdere. Det er da viktig at du kontakter en (eller flere) fagpersoner som kan gi deg en vurdering av hvilke løsning som er best egnet for din bolig, og et estimat på hvilke kostnader dette vil medføre.

Løsninger
Tabellen under gir en kort oppsummering av tilgjengelige løsninger på markedet i dag innen punktoppvarming (i tillegg til elektrisk oppvarming med panelovner):

Kostnader ved alternative løsninger
Varmepumpe luft/luft Ca 15.000-30.000 kr ferdig installert. Henter energi fra uteluften, derfor best effekt i områder med milde vintre.
PelletskaminCa 15.000-40.000 kr i investering. Høy utnyttelse av brenselet. Muligheter for termostat-/tidsstyring. 
Rentbrennende vedovnForholdsvis rimelig investering, ca 9.000-20.000 kr. Rimeligste alternativ ved tilgang til egen ved.


Løsningene for vannbåren oppvarming er beskrevet i eget punkt Hvis du kun bruker elektrisitet til oppvarming av boligen i tillegg til pelletskaminen, kan det være mulig å få noe støtte fra Enova til installering av vannbårent anlegg.

For mer informasjon om de ulike løsningene – se egne faktaark.