Et oppvarmingsanlegg holder den kvaliteten leverandøren leverer! Det hjelper ikke hvor godt forarbeid du som huseier har gjort dersom leverandøren utfører venstrehåndsarbeid. Et potensielt godt anlegg kan bli et mareritt dersom det ikke er gjort en god nok jobb i planlegging og montering. En kvalitetssjekk av leverandør er derfor den beste forsikringen du som kunde kan gjøre. 

Det foreligger pr i dag ingen kvalitetsvurderinger av leverandører i Norge. Man må stole på magefølelsen, innhente flere tilbud, etterspørre referanser – og kontakte disse dersom man er i tvil.

Lokal leverandør?
Lokale leverandører kan henvende seg til lise.wenche.dufseth.urset@hamar.kommune.no hvis de ønsker å stå på en liste hos kommunen over aktuelle firmaer som innbyggerne kan ta kontakt med.