Enova har ulike støtteordninger for energitiltak i boliger. De fleste av støtteordningene er rettet mot energisparende tiltak som berører bygningskroppen og reduserer varmetapet. Det er også egne støtteordninger for stimulering til etablering av vannbåren oppvarming for de som ikke har dette. Under finner du de støtteordningene som er mest relevante ved utskifting av oljefyr og -kamin.

Fjerning av oljeanlegget

 • Støtte på inntil 10.000 for fjerning av oljekjel og -tank ved overgang til en fornybar varmekilde. Dette kan du få i tillegg til det du får for investeringen i selve varmekilden.
 • Støtte på inntil 5.000 for fjerning av oljekamin og -tank, når du går over til vedovn, pelletskamin eller luft til luft-varmepumpe. Dersom du velger andre fornybare varmekilder med egne støtteordninger, kan du få dette i tillegg.

Varmepumper

 • Ved å investere i en luft til vann-varmepumpe kan du få støtte på mellom 10.000 og 20.000 kroner. Du kan kombinere luft til vann-varmepumpe med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.
 • Ved å investere i en væske til vann-varmepumpe kan du få støtte på mellom 20.000 og 30.000 kroner. Du kan kombinere væske til vann-varmepumpe med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.
 • Ved å investere i en avtrekksvarmepumpe kan du få støtte på mellom 10.000 og 20.000 kroner. Du kan kombinere avtrekksvarmepumpe med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.

Bioanlegg

 • Ved å investere i en biokjel (pellets eller ved) kan du få støtte på inntil 10.000 kroner. Du kan kombinere det med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.
 • Ved å investere i en bioovn (pellets eller ved) med vannkappe kan du få støtte på inntil 10.000 kroner. Du kan kombinere det med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.

Andre tiltak

 • Ved å investere i solfangere og solfangeranlegg kan du få støtte på inntil 15.000 kroner. Du kan kombinere solfanger med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.
 • Ved å investere i et el-produksjonsanlegg (f.eks. solceller eller vind) kan du få støtte på inntil 10.000 kroner. Du kan kombinere det med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak.
 • I tillegg har Enova også støtte for anskaffelse av sentralt varmestyringsanlegg. Dette kan være aktuelt ved oppgradering av vannbårne anlegg. Støtte på inntil 4.000 kroner.
 • Dersom du ønsker en energirådgiver til å kartlegge aktuelle energisparetiltak i boligen din, kan du få støtte til dette på inntil 5.000 kroner, eller inntil 7.500 kroner hvis termografering av boligen inngår.

VIKTIG!
For de over nevnte støtteordningene til enkelttiltak som fra 2015 faller inn under det såkalte «Enovatilskuddet», er det ikke lenger nødvendig å søke om støtte før du har gjennomført tiltaket. Du kan nå sende inn søknad med dokumentasjon av kostnader i etterkant. For alle typene investering gjelder at støttebeløpet er begrenset oppad til en viss prosentandel av den totale investerings-kostnaden inklusiv merverdiavgift, med beløpene angitt over som øvre grense.

Vær obs på at dersom du ønsker å søke om støtte til et større og mer ambisiøst oppgraderings-prosjekt av boligen med fokus på energisparing i alle ledd, er det fortsatt nødvendig å søke om støtte før du setter i gang prosessen. Leverandøren du velger bør ha god kjennskap til Enovas støtteordninger, og kan da bistå med søknaden.

Enova endrer fortløpende sine støtteordninger. Det kan derfor ha vært foretatt endringer i disse etter at dette dokumentet ble utarbeidet.