Konvertering fra fossil oppvarming er en relevant problemstilling for mange gårdsbruk. Gårdsbruk har gjerne langt høyere forbruk enn boliger, i og med at driftsbygninger og andre anlegg på gården gjerne også dekkes av anlegget. 
Innovasjon Norge har en støtteordning for etablering av gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi.

Hedmark er i dag ledende i landet på etablering av gårdsvarmeanlegg, og det er mye erfaring å hente fra eksisterende anlegg. Energiråd Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet en veileder om gårdsvarmeanlegg, med praktisk informasjon om de ulike løsningene som er tilgjengelige. 

Se brosjyre: http://www.energirad-innlandet.no/images/JordSkogbruk/Gardsvarmeanlegg_brosjyre_2012.pdf