Hvis du går fra oljefyr til annet brennbart fyringsprodukt, er det noen bestemmelser du må forholde deg til. En installasjon, endring eller reparasjon av ildsted er ikke søknadspliktig, men er underlagt meldeplikt.

«Melding om ildsted» sendes til feiervesenet i din kommune etter at arbeidet er utført. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Ta kontakt med kommunen før du starter arbeidet.