Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Skjema og blanketter, Hamar kommune

Hamar kommune har en del elektroniske blanketter, men i skjemalista under vil du også finne skjemaer skrevet i PDF-format.

Vedrørende elektroniske skjemaer:
Du kan fylle ut aktuelt skjema direkte på skjermen og klikke på ”SEND”  etter at skjemaet er ferdig utfylt. Skjemaet går da direkte til vårt postmottak, og du vil få en tilbakemelding via e-post når vi har mottatt det.

Vedrørende PDF-skjemaer:
Disse skjemaene skrives ut, fylles ut og sende i posten til
Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål vedrørende våre skjemaer kan rettes til Servicekontoret, tlf 62 56 30 10.