Ass. rådmann i Hamar er Terje Halvorsen 

  • Han er rådmannens stedfortreder
  • Han har en overordnet rolle ift. arealplan (plan- og utvklingssaker)
  • Han sørger for kvalitetssikring /oppfølging av vedtak på spesielle områder etter nærmere oppdrag

Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 62 56 30 00 - Servicekontor: 62 56 30 10.
Postadresse: Hamar kommune, ass. rådmann, postboks 4063, 2306 Hamar.