Fra September 2020 er tjenesten flyttet til Helse og omsorg. 

Tlf nr til fritidsledere er som før.

Støttekontakttjenesten er flyttet til enhet for tildeling av tjenester. Tilrettelagt fritid psykisk helse er flyttet til Frisklivssentralen.

Tilrettelagt fritid psykisk utviklingshemmede er flyttet til Tjenesten for funksjonshemmede. 

Fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming:

  • Fotball for ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne fra Hamar og omegn i regi av HamKam

  • Håndball i regi av Storhamar Håndballklubb

  • Vår Klubb, ungdomsklubb, kinogrupper, bowling etc

Fritidsaktiviteter psykisk helse:

Skiløype

Turgrupper, kondisjon/styrketrening/trimgruppe, bading/vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc. 

Facebook: https://www.facebook.com/Stottekontakt/?fref=ts