Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Tilrettelagte tilbud innen kultur og fritid

Kalender for tilrettelagt viser tilbudet vårt. Den trykkes opp i mindre opplag enn før, men vi sender den ut på e-post og henviser til at den ligger ute på nettet her:
Forside kulturkalender psykisk helseKulturkalender - funksjonshemmede
Tilbud for funksjonshemmede
Tilbud innen psykisk helse
 

Medarbeider: Wenche Haslie, Tlf: 62 56 31 28/98 69 61 17

Fritidstilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne er mangfoldig og blir til i et samarbeid med brukerne selv, tilrettelagt fritid og lag og foreninger. Tilrettelagt fritid har ansvar for følgende aktiviteter/tilskuddsordninger:

 • Fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming

 • Fritidsaktiviteter for personer med psykisk helseproblematikk

 • Ledsagerbevis

 • Tilskuddsmidler for lag og foreninger som har aktiviteter personer med nedsatt funksjonsevne

 • Støttekontakttjeneste

Fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming:

 • Ferieklubb for barn/ungdom med funksjonshemming

 • Fotball for ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne fra Hamar og omegn på Børstad kunstgrasbane i regi av HamKam

 • Håndball i regi av Stange Håndballklubb//Veldre håndball

 • Innebandy i regi av Mjøsa Innebandyklubb

 • Vår Klubb 1. onsdag i hver mnd.

 • Ungdomsklubb ( 1g pr måned)

 • Trening på Actic

 • Kinogruppe

Fritidsaktiviteter psykisk helse:

Skiløype

 

Sist endret: 11.01.2017
|
|
|