Kalender for tilrettelagt viser tilbudet vårt. Den trykkes opp i mindre opplag enn før, men vi sender den ut på e-post og henviser til at den ligger ute på nettet her:
Forside kulturkalender psykisk helseKulturkalender - funksjonshemmede
Tilbud for funksjonshemmede
Tilbud innen psykisk helse
 

Medarbeider: Wenche Haslie, Tlf: 62 56 31 28/98 69 61 1 7

Fritidstilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne er mangfoldig og blir til i et samarbeid med brukerne selv, tilrettelagt fritid og lag og foreninger. Tilrettelagt fritid har ansvar for følgende aktiviteter/tilskuddsordninger:

 • Fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming

 • Fritidsaktiviteter for personer med psykisk helseproblematikk

 • Ledsagerbevis

 • Tilskuddsmidler for lag og foreninger som har aktiviteter personer med nedsatt funksjonsevne

 • Støttekontakttjeneste

Fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming:

 • Ferieklubb for barn/ungdom med funksjonshemming

 • Fotball for ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne fra Hamar og omegn i regi av HamKam

 • Håndball i regi av Stange Håndballklubb//Veldre håndball

 • Innebandy i regi av Mjøsa Innebandyklubb

 • Vår Klubb - se kalender for datoer

 • Ungdomsklubb ( 1g pr måned)

 • Kinogrupper

 • Bowling

Fritidsaktiviteter psykisk helse:

Skiløype