T-skjorter malt på Løkka Sfo.

SFO-leder: Hilde Granli Frydenlund
Telefon: 62 56 34 90

Epost: hilde.granli.frydenlund@edu.hamar.kommune.no

Løkka SFO er et frivillig pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud, utenom skoletid, for barn i 1.-4. trinn.

Løkka skal preges av barns behov for trygghet, trivsel og omsorg.

Tiden barna tilbringer på Løkka er deres fritid. Vi ønsker derfor å gi plass for barnas frie lek og egenaktivisering.

Mer informasjon kan du få ved å lese vår årsplan, her på nettsiden eller som du får ved henvendelse til Løkka SFO.                                                  
I år starter vi opp med 110 barn og 15 ansatte 

Ønsker du å søke plass til ditt barn hos oss? Påmelding gjøres i VISMA FLYT SKOLE. Lenken dit finner du på www.hamar.kommune.no under skolene i Hamar.