Fr. Monsensgt. 52, 2315 Hamar, Se kart             
 

Kontakt oss: 
Kontor:        Lene K. Minge        62 56 35 10
Rektor:        Mari L. Flagstad     62 56 35 11
Ass.rektor:  Leena Krognes       62 56 35 12


Storhamar skole er den nest største og nest eldste barneskolen i Hamar kommune, og ligger i den vestlige delen av Hamar by. Skolen ble bygd i 1914, og er senere utbygd og påbygd flere ganger.

Skolen har ca 370 elever. Det er 30 pedagoger som jobber i skolen, én sosiallærer, samt 6 assistenter. Med rektor, assisterende rektor, skolekonsulent, vaktmester, renholdere, assistenter og pedagoger på SFO, er det rundt 60 ansatte ved skolen.

Storhamar SFO
Storhamar SFO startet opp 1.august 1990. Vi er delt inn i 2 baser, Lillebjørn er base for 1.- 2.trinn og Storebjørn er base for 3.- 4.trinn.

SFO har i 2018 sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30. Storhamar SFO åpner igjen mandag 30.juli, vi har stengt på planleggingsdagene som er 15., 16. og 17.august   

Mer info om SFO

Skoleåret 2018 - 2019 starter 20. august 2018.