Fr. Monsensgt. 52, 2315 Hamar, Se kart             
 

Kontakt oss: 
Kontor:        Lene K. Minge        62 56 35 10
Rektor:        Mari L. Flagstad     62 56 35 11
Ass.rektor:  Leena Krognes       62 56 35 12


Storhamar skole er den nest største og nest eldste barneskolen i Hamar kommune, og ligger i den vestlige delen av Hamar by. Skolen ble bygd i 1914, og er senere utbygd og påbygd flere ganger.

Skolen har over 350 elever. Det er 30 pedagoger som jobber i skolen, samt 6 assistenter. Nytt fra skoleåret 2017-2018 er en sosiallærer i 50% stilling. Med rektor, assisterende rektor, skolekonsulent, vaktmester, renholdere,  assistenter og pedagoger på SFO, er det totalt 50 ansatte ved skolen.

Storhamar SFO
Storhamar SFO startet opp 1.august 1990. Vi er delt inn i 2 baser, Lillebjørn er base for 1.-2.trinn og Storebjørn er base for 3.- 4.trinn.

SFO har i 2017 sommerstengt i uke 27, 28, 29 og 30.  

Mer info om SFO

Her under dette menypunktet finner du stort og smått om det du kanskje lurer på som tilknyttet vår skole.

Bruk menyene til venstre.