Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Veiledning - Hva skal du bygge?

Veiledningsbladene under inneholder hjelp og veiledning til alle type søknader i forbindelse med byggesaker og oppmålingstjenester. I tillegg finner du detaljert informasjon om våre tjenester, kontaktinformasjon, etc. Alle skjemaer skal sendes til følgende adresse: Hamar kommune v/Byggesak og oppmåling, postboks 4063, 2306 Hamar. 

Byggesaker generelt:


Byggeinformasjon sortert alfabetisk på tema - hva skal du bygge?
Bruksendring
Bygge selv - mindre arbeider på eiendommen
Dispensasjon
Driftsbygninger i landbruket
Enebolig og fritidsbolig
Estetisk redegjørelse for tiltakshaver
Estetisk redegjørelse for foretak
Etablering av boenhet/leilighet i eksisterende bygg
Familiebarnehage - veiledning for etablering
Fasadeendring
Forhåndskonferanse
Forstøtningsmur
Garasje/bod o.l.
Gjerde og levegg
Pipe og ildsted
Skilt og reklameinnretninger
Store bygg
Strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer
Tilbygg 
Veranda, terrasse og balkong 


Nyttige artikler:  
Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015
Om å ta i bruk kjeller og loft som oppholdsrom - regler 1. januar 2016


Oppmåling - veiledning:
Eiendomsdeling, arealoverføring og grensejustering 
Klarlegging av eksisterende grense og grensepåvisning
Seksjonering - Nye bygninger
Seksjonering - Eksisterende bygg
Seksjonering - Reseksjonering
 

Eiendomsskatt:
Informasjon om eiendomsskatt

Andre lenker: