Veiledningsbladene under inneholder hjelp og veiledning til alle type søknader i forbindelse med byggesaker og oppmålingstjenester. I tillegg finner du detaljert informasjon om våre tjenester, kontaktinformasjon, etc. Alle skjemaer skal sendes til følgende adresse: Hamar kommune v/Byggesak og oppmåling, postboks 4063, 2306 Hamar. 

Byggesaker generelt:


Byggeinformasjon sortert alfabetisk på tema - hva skal du bygge?
Bruksendring
Bygge selv - mindre arbeider på eiendommen
Dispensasjon
Driftsbygninger i landbruket
Enebolig og fritidsbolig
Estetisk redegjørelse for tiltakshaver
Estetisk redegjørelse for foretak
Etablering av boenhet/leilighet i eksisterende bygg
Familiebarnehage - veiledning for etablering
Fasadeendring
Forhåndskonferanse
Forstøtningsmur
Garasje/bod o.l.
Gjerde og levegg
Pipe og ildsted
Skilt og reklameinnretninger
Store bygg
Strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer
Tilbygg  

Utfylling av gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett

Veranda, terrasse og balkong 


Nyttige artikler:  
Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015
Om å ta i bruk kjeller og loft som oppholdsrom - regler 1. januar 2016


Oppmåling - veiledning:
Eiendomsdeling, arealoverføring og grensejustering 
Klarlegging av eksisterende grense og grensepåvisning
Seksjonering - Nye bygninger
Seksjonering - Eksisterende bygg
Seksjonering - Reseksjonering
 

Eiendomsskatt:
Informasjon om eiendomsskatt

Andre lenker: