Veiledningsbladene under inneholder hjelp og veiledning til alle type søknader i forbindelse med byggesaker og oppmålingstjenester. I tillegg finner du detaljert informasjon om våre tjenester, kontaktinformasjon, etc. Alle skjemaer skal sendes til følgende adresse: Hamar kommune v/Byggesak og oppmåling, postboks 4063, 2306 Hamar. 

Byggesaker generelt:


Byggeinformasjon sortert alfabetisk på tema - hva skal du bygge?
Bruksendring
Bygge selv - mindre arbeider på eiendommen
Dispensasjon
Driftsbygninger i landbruket
Enebolig og fritidsbolig
Estetisk redegjørelse for tiltakshaver
Estetisk redegjørelse for foretak
Etablering av boenhet/leilighet i eksisterende bygg
Familiebarnehage - veiledning for etablering
Fasadeendring
Forhåndskonferanse
Forstøtningsmur
Garasje/bod o.l.
Gjerde og levegg
Pipe og ildsted
Skilt og reklameinnretninger
Store bygg
Strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer
Tilbygg 
Veranda, terrasse og balkong 


Nyttige artikler:  
Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015
Om å ta i bruk kjeller og loft som oppholdsrom - regler 1. januar 2016


Oppmåling - veiledning:
Eiendomsdeling, arealoverføring og grensejustering 
Klarlegging av eksisterende grense og grensepåvisning
Seksjonering - Nye bygninger
Seksjonering - Eksisterende bygg
Seksjonering - Reseksjonering
 

Eiendomsskatt:
Informasjon om eiendomsskatt

Andre lenker: