Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Barn og ungdom i Hamar

Leder barn og unge, kultur: Marian Skutlaberg
Tlf. 62 56 31 29 / 906 71 398

Arbeidsområder:
Fritidsklubbene, sekretær for ungdomsrådet, Ferieklubben for barn, UKM, div. utrednings- og saksbehandlingsoppgaver.

Ingeberg juniorklubb
For 5.-7. klasse.
Holder til i kjelleren på Ingeberg skole. Åpent hver tirsdag
kl. 1800-2200. Leder: Jann Owe Orbakk

Wik fritidsklubb
Holder til i Øvre Vang samfunnshus. Åpent mandag  og torsdag
kl. 1800-2200. Leder Jann Owe Orbakk

Prestrud fritidsklubb
Holder til på Prestrud skole. Åpent mandag, onsdag
kl. 1800-2200 og fredag kl. 1800-2330. Fungerende leder: Christian Bøvra


Lenker: 

Sist endret: 01.02.2016
|
|
|