Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunene, og Samfunnsmedisinsk enhet ivaretar oppgavene i Hamarregionen. Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen består av tre rådgivere innen miljørettet helsevern og fire kommuneoverleger.

Rådgivere miljørettet helsevern. Fra venstre: Egil Johansen, Marte Skårholen, Hallgeir Rogstad.

Rådgivere miljørettet helsevern. Fra venstre: Egil Johansen, Marte Skårholen, Hallgeir Rogstad.