Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Miljørettet helsevern i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange

Kontakt:

 • Telefon: 477 03 614. Telefonen er betjent i telefontiden kl 9-12 hver dag. Utover dette, settes telefonen til sentralbord: 62 56 30 00. 
 • E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunene, og Samfunnsmedisinsk enhet ivaretar oppgavene her i Hamar-regionen. Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet.

Gjennom faglig rådgiving og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen, skal vi medvirke til å forebygge sykdommer og helseskader som skyldes kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Det dreier seg om slike ting som:
 
 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • røykfrie innemiljøer
 • skadedyr
 • virkninger av husdyrhold 
 • utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • badevann
 • bassengbad
 • legionella
 • miljøfaktorer i barnehager og skoler
 • ...samt flere andre ting

Les utfyllende om arbeidsoppgavene våre her. 
Se også menyene til venstre på siden.

Badevann - en av oppgavene innen miljørettet helsevern.

 

Sist endret: 28.11.2016
|
|
|