Kontakt:

 • Telefon: 477 03 614. Telefonen er betjent i telefontiden kl 9-12 hver dag. Utover dette, settes telefonen til sentralbord: 62 56 30 00. 
 • E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunene, og Samfunnsmedisinsk enhet ivaretar oppgavene her i Hamar-regionen. Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet.

Gjennom faglig rådgiving og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen, skal vi medvirke til å forebygge sykdommer og helseskader som skyldes kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Det dreier seg om slike ting som:
 
 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • røykfrie innemiljøer
 • skadedyr
 • virkninger av husdyrhold 
 • utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • badevann
 • bassengbad
 • legionella
 • miljøfaktorer i barnehager og skoler
 • ...samt flere andre ting

Les utfyllende om arbeidsoppgavene våre her. 
Se også menyene til venstre på siden.

Badevann - en av oppgavene innen miljørettet helsevern.