Jordmødre ved Hamar helsestasjon: Hilde Bangstad, Marthe Tofte og Hilde KarlsenHamar helsestasjon tilbyr svangerskapskontroll/omsorg og barseloppfølging med hjemmebesøk av jordmor:

  • Hilde Bangstad, Marthe Tofte og Hilde Karlsen.

For timebestilling svangerskapskontroll:

Det er ønskelig at du først tar kontakt med din fastlege for blant annet blodprøvetaking, så kan du bestille time her etterpå. Første jordmortime blir deretter i svangerskaps uke 15-16. 

Telefon: 62 56 31 00. Telefonen betjenes mellom kl . 09.00 - 14.00. 


Vi kan også nås ved å sende sms til telefonnummer 911 20 738. Oppgi navn og fødselsdato. Vi tar kontakt så snart vi kan.
 

 For å begrense smittespredning av korona, skal den gravide møte uten partner dersom ikke annet er avtalt. Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid. 

 

Sertifiserte NBO-veiledere

Newborn Behavioural Observation (NBO) er en veiledningsmetode som kommer fra Brazelton institute, USA, og alle tre jordmødrene i Hamar har tatt denne tilleggsutdanningen.

Filosofien til NBO går ut på at hvert nye, lille barn er helt unikt og har sin egen måte å være på. Gjennom å observere barnets bevegelser, pust og responser, lærer man om hvordan barnet forteller oss viktige ting som gjør det lettere å møte barnets behov. 

NBO har fokus på tilknytningen mellom foreldrene og barnet, og vi anser foreldrene som eksperter på eget barn. Barnet er læreren og skal vise oss med sitt kroppspråk og reaksjoner hvem han/hun er. NBO-utdanningen styrker jordmødrene i det å veilede foreldre til nyfødte i samhandlingen med sitt barn.


Mer om vårt tilbud

I tillegg til vanlig svangerskapsomsorg/kontroll og rådgivning, kan jordmødrene tilby følgende: 
  • akupunktur mot kvalme, rygg og bekkensmerter
  • samtaler i forhold til psykiske vansker under graviditet og etter fødselen
  • etterkontroll etter fødselen 
  • prevensjonsveiledning.


Nyttige lenker og e-post:

I tillegg til nettlenkene under, anbefaler vi «Helseoversikt» sin APP (blått og hvitt hjerte) – kvalitetssikret og god informasjon om svangerskap og barns utvikling.