Ungdomshelsetjenesten består av skolehelsetjenesten i ungdomsskolene, i den videregående skole og av helsestasjon for ungdom.

Personellressursene er samlet i et tverrfaglig team og består av:
Helsesykepleier, lege og psykiatrisk sykepleier. Personalet har taushetsplikt.
----------------

Helsesøsters kontortid ved skolene:

 • Hamar Katedralskole: 
  Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09 – 14.
  Ansvarlig helsesykepleier: Marianne Buvik, Tlf. 902 69 665
 • Ajer ungdomsskole:
  Tirsdag og onsdag : 9-14. Ansvarlig helsesykepleier: Kari Fagerhaug Bryhni tlf:47698367
 • Ener ungdomsskole:  
  Torsdager og fredager fra kl. 09 – 14.
  Ansvarlig helsesykepleier: Ingeborg Lindstad Børresen, Tlf:48168613
 • Børstad ungdomsskole: 
  Det er dessverre ikke helsesykepleier tilgjengelig på skolen p.t., men ber ungdom ta kontakt med helsestasjon for ungdom (se egen nettside) ved behov  - Evt. egen fastlege.
 • Storhamar videregående skole.:  
   Tirsdager og torsdager fra kl. 09 – 14.
  Ansvarlig helsesykepleier: Kari Jæger, Tlf.:  924 37 158
 • Psykiatrisk sykepleier  Nina Floor: Tlf.: 469 17 459 Er på Katta og Storhamar vgsk

 Marianne BuvikJannicke SkarsethIngeborg BørresenHanne S KrøtøyKari JægerNina Floor

Lenker: