Ungdomshelsetjenesten består av skolehelsetjenesten i ungdomsskolene, i den videregående skole og av helsestasjon for ungdom.

Personellressursene er samlet i et tverrfaglig team og består av:
Helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier. Personalet har taushetsplikt.
----------------

Helsesøsters kontortid ved skolene:

 • Hamar Katedralskole: 
  Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09 – 14.
  Ansvarlig helsesøster: Marianne Buvik, Tlf. 902 69 665
 • Ajer ungdomsskole:
  Tirsdager og fredager fra kl  08.30- 13.00
  Ansvarlig helsesøster: Jannicke Skarseth, Tlf.:901 74 593
 • Ener ungdomsskole:  
  Torsdager og fredager fra kl. 09 – 14.
  Ansvarlig helsesøster: Ingeborg Lindstad Børresen, Tlf:48168613
 • Børstad ungdomsskole: 
  Tirsdager og onsdager fra kl 09.00- 13.30 
  Ansvarlig helsesøster: Hanne Sørli Krøtøy, Tlf.: 91248594
 • Storhamar videregående skole.:  
   Tirsdager og torsdager fra kl. 09 – 14.
  Ansvarlig helsesøster: Kari Jæger, Tlf.:  924 37 158
 • Psykiatrisk sykepleier  Nina Floor: Tlf.: 469 17 459 Er på Katta og Storhamar vgsk

 Marianne BuvikJannicke SkarsethIngeborg BørresenHanne S KrøtøyKari JægerNina Floor

Lenker: