Ungdomshelsetjenesten består av skolehelsetjenesten i ungdomsskolene, i den videregående skole og av helsestasjon for ungdom.

Personellressursene er samlet i et tverrfaglig team og består av:
Helsesykepleier, lege og psykiatrisk sykepleier. Personalet har taushetsplikt.
----------------

Helsesykepleiers kontortid ved skolene er endret pga pandemien, ta kontakt pr mobil/sms for å avtale time.

 • Hamar Katedralskole: 
  Ansvarlig helsesykepleier: Marianne Buvik, Tlf. 902 69 665
 • Ajer ungdomsskole:
  Ansvarlig helsesykepleier: Lise Støen tlf:94024354
 • Ener ungdomsskole:  
  Ansvarlig helsesykepleier: Hanne Sørlie Krøtøy tlf: 91248594
 • Børstad ungdomsskole: 
  Ansvarlig helsesykepleier: Ingeborg Lindstad Børresen tlf: 48168613
 • Storhamar videregående skole.:  
  Ansvarlig helsesykepleier: Kari Jæger, Tlf.:  924 37 158
 • Psykiatrisk sykepleier  Nina Floor: Tlf.: 469 17 459 Er på Hamar katedralskole Storhamar vskMarianne BuvikJannicke SkarsethIngeborg BørresenHanne S KrøtøyKari JægerNina Floor

Lenke