Ungdomshelsetjenesten består av skolehelsetjenesten i ungdomsskolene, i den videregående skole og av helsestasjon for ungdom.

Personellressursene er samlet i et tverrfaglig team og består av:
Helsesykepleier, lege og psykiatrisk sykepleier. Personalet har taushetsplikt.

Helsesykepleiers kontortid ved skolene, ta kontakt pr mobil/sms for å avtale time.

 • Hamar Katedralskole: 
  Ansvarlig helsesykepleier: Marianne Buvik, Tlf. 902 69 665
   
 • Ajer ungdomsskole:
  Ansvarlig helsesykepleier:Andrea Dystvold Hansen  tlf.:481 68 613
   
 • Ener ungdomsskole:  
  Ansvarlig helsesykepleier: Hanne Krøtøy tlf: 912 48 594
   
 • Børstad ungdomsskole: 
  Ansvarlig helsesykepleier:Andrea Dystvold Hansen  tlf: 481 68 613
   
 • Storhamar videregående skole:  
  Ansvarlig helsesykepleier: Kari Jæger, Tlf.:  924 37 158
   
 • Psykiatrisk sykepleier  Nina Floor: Tlf.: 469 17 459 Er på Hamar katedralskole og Storhamar vgs.  Marianne BuvikJannicke SkarsethIngeborg BørresenHanne S KrøtøyKari JægerNina Floor

Lenke