Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Personell som er tilknyttet skolehelsetjenesteteam 6 - 12 år:

Greveløkka og Ingeberg:     

 • Helsesykepleier: Elin Austeng, mob.: 94798497 
 • Psykolog: Christina Rønning, mob.: 47718646

Presterud:                 

 • Helsesykepleier: Herdis Hallum-Telneset, mob.: 95095744
 • Psykolog: Olduz Nuri, mob.: 90559512

Solvang og Lunden:        

 • Helsesykepleier: Katrine Nordahl, mob.: 94873850
 • Psykolog: Olduz Nuri, mob: 90559512    

Rollsløkken, og Lovisenbeg:        

 • Helsesykepleier: Elin Gebhardt, mob.: 47680595
 • Psykolog: Christina Rønning, mob.: 47718646

Ridabu:  

 • Helsesykepleier: Astrid Michaelsen, mob.: 90259082
 • Psykolog: Olduz Nuri, mob.: 90559512    

Storhamar:

 • Helsesykepleier: Marit Aanstad, mob.: 47977572
 • Psykolog: Olduz Nuri, mob: 90559512    

Montessori:

 • Kontaktperson: Astrid Michaelsen. mob.: 90259082

 

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.

Rutinemessige vaksinasjoner / kontakter:

 • 1. klasse -  skolestartundersøkelse med skolelege og helsesykepleier
 • 2. klasse - vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt 
 • 3. klasse - etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt.
 • 6. klasse - vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
 • 7. klasse - vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.
 

Lenke: