Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Personell som er tilknyttet skolehelsetjenesteteam 6 - 12 år:

SkoleYrkePerson
GreveløkkaHelsesykepleierAgnes Synnøve Rogndahl, mobil: 457 37 313
   
IngebergHelsesykepleierElin Austeng, mobil: 947 98 497
   
PresterudHelsesykepleierNina Renate Forbord, mobil 457 30 319
   
Solvang  HelsesykepleierKatrine Nordahl, mobil: 948 73 850
   
LundenHelsesykepleierKatrine Nordahl, mobil: 948 73 850
   
RollsløkkenHelsesykepleierKaroline Hommelstad Os, mobil 940 24 389
   
Lovisenberg HelsesykepleierKaroline Hommelstad Os, mobil 940 24 389
   
RidabuHelsesykepleierHerdis Hallum-Telneset, mobil: 950 95 744
   
StorhamarHelsesykepleierIda Sletten, mobil: 969 43 799
   
MontesorriHelsesykepleierAgnes Synnøve Rogndahl, mobil: 457 37 313
   


Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.

Rutinemessige vaksinasjoner / kontakter:

  • 1. trinn -  skolestartundersøkelse med skolelege og helsesykepleier
  • 2. trinn - vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • 3. trinn - etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt.
  • 6. trinn - vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
  • 7. trinn - vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.
 

Lenker: