Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Skolehelsetjenesten vil har begrenset tilgjengelighet i forbindelse med koronapandemien:

Tilgjengelighet organiseres innenfor smittevernfaglige rammer:

Helsesykepleier kan kontaktes av elever, foresatte og lærere. Hun kan møte elever for samtale på skolen etter fast avtale. Den vil foregå i egnet lokale med minimum to meters avstand.

Lunden, Solvang og Greveløkka : Katrine Wilson Nordal, tlf.: 948 73 850

Rollsløkken, Lovisenberg og Montessori: Elin Gebhardt, Tlf.: 476 80 595  

Prestrud: Herdis Hallum- Telneset, Tlf.: 950 95 744

Ridabu, Storhamar og Ingeberg: Astrid Michaelsen, tlf.nr.: 902 59 082.

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.