Skolehelsetjeneste 6 - 12 år

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Helsesykepleiere som er tilknyttet skolehelsetjenesteteam 6 - 12 år:

 • Greveløkka, Montessori og Ingeberg: Elin Austeng mob.: 947 98 497 
 • Presterud: Herdis Hallum-Telneset mob.: 950 95 744 
 • Lunden og Solvang:Katrine Nordahl mob.: 948 73 850
 • Rollsløkken og Lovisenberg: Elin Gebhardt mob.: 476 80 595
 • Ridabu og Storhamar: Astrid Michaelsen mob.: 902 59 082

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.

Rutinemessige vaksinasjoner/kontakter:

 • 3. klasse – vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt - helsesamtale med helsesykepleier. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt i 3. klasse. 
   
 • 6. klasse – vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
   
 • 7. klasse – vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.

Lenke: