Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Helsestasjonen for barn

I lov om Pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 - 1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.Brosjyre Velkommen til helsestasjon


Helsestasjonsprogrammet:

 • Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen innen 2 uker etter hjemkomst.
 • Tilbud om deltakelse i barselgruppe.
 • 6 uker - kontakt med helsesøster/lege.
 • 3 mnd. - kontakt med helsesøster.
  Trippel, HIB, polio og prevenarvaksine.
 • 4 mnd. - kontakt med helsesøster.
 • 5 mnd. - som ved 3 mnd.
 • 6 mnd. - kontakt med helsesøster og lege.
 • 9 mnd. - kontakt med helsesøster.
 • 12 mnd. - kontakt med helsesøster/lege.
  Vaksiner som ved 3 og 5 mnd.
 • 15 mnd. - kontakt med helsesøster. MMR vaksine.
 • 18 mnd - kontakt med helsesøster.
 • 2 års – kontakt med helsesøster og lege.
 • 4 års - kontakt med helsesøster

Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.

Helsesøster Britt Norin

 

Yrkesgrupper som er tilknyttet helsestasjonen:

 • Sekretær, helsesøster, barnevernpedagog, psykolog og lege.
   

Cathrine Jevne på Helsestasjonen for barn. Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegenBrukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort.

Lenker:

 

Sist endret: 25.07.2016
|
|
|