Velkommen til Hamar helsestasjon for barn!

 

Dette er vårt helsestasjonsprogram
Kontakter:Innhold:Aktuelle Brosjyrer

Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen

Innen 2 uker etter hjemkomst

 

Hva gjør du når barnet ditt gråter? 

Forebygge, avdekke og avverge vold: "I trygge hender"

Småbarn og skjermbruk

Kosttilskudd

Mat og måltider for spedbarn.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Skjevt hode og favorittside

Barnets utvikling 0 - 5 år

Barns miljø og sikkerhet 0-6 måneder

Ikke dekk til barnevogna

Trygt sovemiljø

Ti smarte tips til alle blivende og nybakte foreldre

Sikring av barn i bil

Tilbud om deltakelse i barselgruppe

1 treff på helsestasjonen og 1 treff hos fysioterapeut i Ankerskogen

 
6 uker Kontakt med helsesykepleier og lege Barnevaksinasjonsprogrammet
3 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barn og feber

Barns kjemiske hverdag

 

4 mnd. Kontakt med helsesykepleier Mat og måltider for spedbarn
5 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barnevaksinasjonsprogrammet

6 mnd.Kontakt med helsesykelpleier og lege Barn og sikkerhet 6 mnd. - 2 år

Når barn skader seg

Når barnet ditt har ørebetennelse/Riktig antibiotika bruk

Kort og godt om barnets tenner

9 mnd.Kontakt med helsesykepleier 

Plakat fra giftinformasjonssentralen (Hvis ulykken er ute)

12 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier og lege. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barnevaksinasjonsprogrammet
15 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. MMR vaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Når jeg er så sint at jeg nesten sprekker 

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

18 mnd. Kontakt med helsesykepleier  
2 årKontakt med helsesykepleier og lege

Barn og sikkerhet fra 2 år

4 årKontakt med helsesykepleier

Barn og sikkerhet IIII

Kropp og utvikling

Øvrige tilbud:

  • Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.
  • Det tilbys Foreldreveiledningskurs (De utrolige årene). 

Lovverk:

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. 
Lov om Pasient- og brukerrettigheter - § 6 - 1.

Helsesøster Britt Norin

Yrkesgrupper som er tilknyttet helsestasjonen:

  • Sekretær, helsesykepleier, barnevernpedagog, psykolog og lege.
     

Jordmødre , helsesykepleiere, fysioterapeuter og psykolog som jobber med gravide og nybakte foreldre er alle sertifiserte NBO-veildere. (Newborn Behavioural Observation)

Cathrine Jevne på Helsestasjonen for barn. Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen. Brukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort.

Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. 

Lenker: