http://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjenesteI lov om Pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 - 1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

 

 

Helsestasjonsprogrammet
Kontakter:Innhold:Aktuelle Brosjyrer

Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen

Innen 2 uker etter hjemkomst

 

Hva gjør du når barnet ditt gråter? 

Forebygge, avdekke og avverge vold: "I trygge hender"

Småbarn og skjermbruk

Kosttilskudd

Mat og måltider for spedbarn.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Skjevt hode og favorittside

Barnets utvikling 0 - 5 år

Barns miljø og sikkerhet 0-6 måneder

Ikke dekk til barnevogna

Trygt sovemiljø

Ti smarte tips til alle blivende og nybakte foreldre

Sikring av barn i bil

Tilbud om deltakelse i barselgruppe

1 treff på helsestasjonen og 1 treff hos fysioterapeut i Ankerskogen

 
6 uker Kontakt med helsesykepleier og lege Barnevaksinasjonsprogrammet
3 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barn og feber

Barns kjemiske hverdag

 

4 mnd. Kontakt med helsesykepleier Mat og måltider for spedbarn
5 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barnevaksinasjonsprogrammet

6 mnd.Kontakt med helsesykelpleier og lege Barn og sikkerhet 6 mnd. - 2 år

Når barn skader seg

Når barnet ditt har ørebetennelse/Riktig antibiotika bruk

Kort og godt om barnets tenner

9 mnd.Kontakt med helsesykepleier 

Plakat fra giftinformasjonssentralen (Hvis ulykken er ute)

12 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier og lege. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barnevaksinasjonsprogrammet
15 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. MMR vaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Når jeg er så sint at jeg nesten sprekker 

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

18 mnd. Kontakt med helsesykepleier  
2 årKontakt med helsesykepleier og lege

Barn og sikkerhet fra 2 år

 

 

4 årKontakt med helsesykepleier

Barn og sikkerhet IIII

Kropp og utvikling

 

Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.

Det tilbys Foreldreveiledningskurs (De utrolige årene). 

 

Helsesøster Britt Norin

Yrkesgrupper som er tilknyttet helsestasjonen:

  • Sekretær, helsesykepleier, barnevernpedagog, psykolog og lege.
     

Cathrine Jevne på Helsestasjonen for barn. Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegenBrukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort.

Lenker: