http://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjenesteI lov om Pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 - 1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Brosjyre Velkommen til helsestasjonBrosjyren vår: Velkommen til helsestasjonen

 

Helsestasjonsprogrammet
Kontakter:Innhold:Aktuelle Brosjyrer

Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen

Innen 2 uker etter hjemkomst

 

Hva gjør du når barnet ditt gråter? 

Småbarn og skjermbruk

Mat og måltider for spedbarn.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Skjevt hode og favorittside

Samspill, sammen foreldre og barn

Barns miljø og sikkerhet 0-6 måneder

Sikring av barn i bil

Tilbud om deltakelse i barselgruppe

1 treff på helsestasjonen og 1 treff hos fysioterapeut i Ankerskogen

 
6 uker Kontakt med helsesykepleier og lege - Tranbrosjyre
3 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

- Barn og feber

- Barns kjemiske hverdag 

fra Statens forurensningstilsyn

4 mnd. Kontakt med helsesykepleier  
5 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

 

6 mnd.Kontakt med helsesykelpleier og lege 

Barn og sikkerhet II

- Tannhelse og tannbørste

- Når barn skader seg

- Når barnet ditt har ørebetennelse/Riktig antibiotika bruk

9 mnd.Kontakt med helsesykepleier 

- Små barn og alkohol

- Plakat fra giftinformasjonssentralen (Hvis ulykken er ute)

12 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier og lege. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

 
15 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. MMR vaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

- Når jeg er så sint at jeg nesten sprekker 

- Oppdragelse av små barn

18 mnd. Kontakt med helsesykepleier  
2 årKontakt med helsesykepleier og lege

- Barn og sikkerhet fra 2 år

- Brosjyre og bok fra tannhelsetjenesten

- 2 år og verdensmester

- Barn og seksualitet 

4 årKontakt med helsesykepleier

- Barn og sikkerhet IIII

- Barns seksualitet

Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.

Det tilbys Foreldreveiledningskurs (De utrolige årene). 

 

Helsesøster Britt Norin

Yrkesgrupper som er tilknyttet helsestasjonen:

  • Sekretær, helsesykepleier, barnevernpedagog, psykolog og lege.
     

Cathrine Jevne på Helsestasjonen for barn. Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegenBrukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort.

Lenker: