I lov om Pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 - 1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.Brosjyre Velkommen til helsestasjon


Helsestasjonsprogrammet:

 • Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen innen 2 uker etter hjemkomst.
 • Tilbud om deltakelse i barselgruppe.
 • 6 uker - kontakt med helsesøster/lege.
 • 3 mnd. - kontakt med helsesøster.
  Trippel, HIB, polio og prevenarvaksine.
 • 4 mnd. - kontakt med helsesøster.
 • 5 mnd. - som ved 3 mnd.
 • 6 mnd. - kontakt med helsesøster og lege.
 • 9 mnd. - kontakt med helsesøster.
 • 12 mnd. - kontakt med helsesøster/lege.
  Vaksiner som ved 3 og 5 mnd.
 • 15 mnd. - kontakt med helsesøster. MMR vaksine.
 • 18 mnd - kontakt med helsesøster.
 • 2 års – kontakt med helsesøster og lege.
 • 4 års - kontakt med helsesøster

Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.

Helsesøster Britt Norin

 

Yrkesgrupper som er tilknyttet helsestasjonen:

 • Sekretær, helsesøster, barnevernpedagog, psykolog og lege.
   

Cathrine Jevne på Helsestasjonen for barn. Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegenBrukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort.

Lenker: