http://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjenesteI lov om Pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 - 1: Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

 

Brosjyre Velkommen til helsestasjonBrosjyren vår: Velkommen til helsestasjonen

 

Helsestasjonsprogrammet
Kontakter:Innhold:Aktuelle Brosjyrer

Tilbud om hjemmebesøk/samtale på helsestasjonen

Innen 2 uker etter hjemkomst

 Småbarn og skjermbruk
Tilbud om deltakelse i barselgruppe

1 treff på helsestasjonen og 1 treff hos fysioterapeut i Ankerskogen

 
6 uker Kontakt med helsesykepleier og lege - Tranbrosjyre
3 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

- Barn og feber

- Barns kjemiske hverdag 

fra Statens forurensningstilsyn

4 mnd. Kontakt med helsesykepleier  
5 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

 

6 mnd.Kontakt med helsesykelpleier og lege 

Barn og sikkerhet II

- Tannhelse og tannbørste

- Når barn skader seg

- Når barnet ditt har ørebetennelse/Riktig antibiotika bruk

9 mnd.Kontakt med helsesykepleier 

- Små barn og alkohol

- Plakat fra giftinformasjonssentralen (Hvis ulykken er ute)

12 mnd. 

Kontakt med helsesykepleier og lege. Trippel, Hep, HIB, polio og prevenarvaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

 
15 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. MMR vaksine.

Mer info om vaksiner, gå til: https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

- Når jeg er så sint at jeg nesten sprekker 

- Oppdragelse av små barn

18 mnd. Kontakt med helsesykepleier  
2 årKontakt med helsesykepleier og lege

- Barn og sikkerhet fra 2 år

- Brosjyre og bok fra tannhelsetjenesten

- 2 år og verdensmester

- Barn og seksualitet 

4 årKontakt med helsesykepleier

- Barn og sikkerhet IIII

- Barns seksualitet

Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.

Det tilbys Foreldreveiledningskurs (De utrolige årene). 

 

Helsesøster Britt Norin

Yrkesgrupper som er tilknyttet helsestasjonen:

  • Sekretær, helsesykepleier, barnevernpedagog, psykolog og lege.
     

Cathrine Jevne på Helsestasjonen for barn. Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegenBrukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort.

Lenker: