Parkerer du i P-huset på Vestre torg, kan du komme rett opp i parken på bakkeplan.I Hamar sentrum er det ca 5.400 parkeringsplasser. Av disse er ca. 2.900 kommunalt administrert og ca. 2.500 er privat drevne parkeringsplasser. 36 av de kommunalt drevne plassene er reservert for forflytningshemmede og 35 plasser er reservert MC-kjøretøy. P-husene under Østre torg og på Vestre torg er også kommunale. 

NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk.(Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.) Det er mulig å gå opp fra p-huset til parken på bakkeplan.

Parkeringskort fås kjøpt hos Servicekontoret i Hamar rådhus, tlf: 62 56 30 10. 


El-bil
P-husene på Østre Torg og Vestre Torg har plasser med ladestasjon for el-bil. El-bilens RFID-kort brukes til å aktivere laderen. I displayet på laderen får du nødvendig informasjon. Merk at Hvis du drar RFID-kortet før utplugging, deaktiveres laderen. 

  • Klikk inn og se kart med våre p-plasser
  • Hvis du parkerer på offentlig parkeringsplass med tidsbegrenset parkering, skal du umiddelbart etter parkering, stille viseren på urskiva/parkeringsskiva til det tidspunktet/klokkeslettet du parkerer. Hvis tidsbegrenset parkering ikke har begynt å gjelde på det tidspunktet du parkerer, stiller du viseren på parkeringsskiva til det tidspunktet når tidsbegrensningen starter. Det kan ilegges en bot på kr 300,- hvis urskive ikke brukes riktig.


Avgiftsfri parkering for elektrisk og hydrogendrevet bil
Elektrisk og hydrogendrevet bil kan parkeres uten at det betales avgift, på plass der det er innført avgiftsparkering (etter § 2 i Vegtrafikkloven).

På plasser med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at parkeringen skjer i henhold til tidsbegrensningen. Uten urskive, kan man bli ilagt tilleggsavgift på kroner 300,-.

NB! Hamar kommune har ikke nøkler til ladestasjoner for utlevering. Når en kjøper el-bil, skal det følge med ei brikke/tag som kan brukes for å aktivere ladere, alternativt skaffer også el-bilforeningen nøkler til ladestasjoner.

Lenke til side om Elbilforeningens ladebrikke med kartinfo.

Kontakt: Kjell Tore Lunde, leder for parkering

Parkeringsetaten kjører el-bil i Hamar.