Parkerer du i P-huset på Vestre torg, kan du komme rett opp i parken på bakkeplan.I Hamar sentrum er det ca 5.400 parkeringsplasser. Av disse er ca. 2.900 kommunalt administrert og ca. 2.500 er privat drevne parkeringsplasser. 36 av de kommunalt drevne plassene er reservert for forflytningshemmede og 35 plasser er reservert MC-kjøretøy. P-husene under Østre torg og på Vestre torg er også kommunale. 

Les skiltene!
​Det er viktig at du leser på skiltene hva som gjelder for parkering der du vil stå. Det er forskjell på langtidsplasser og korttidsplasser, og i forhold til hvem som eier p-plassen.  De fleste kommunale plasser for korttidsparkering er fra 9-17.00 (hverdager) og 9- 15.00 (lørdag). ​Gratisparkeringen i innerste sentrum er på to timer.

NB! Vestre Torg P-hus og Østre Torg P-hus har begge automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk.(Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.) På Vestre Torg er det mulig å gå opp fra p-huset til parken på bakkeplan.

Parkeringskort fås kjøpt hos Servicekontoret i Hamar rådhus, tlf: 62 56 30 10. Her får du også urskive til å ha bilen. Fin å bruke hvis du parkerer i den innerste sentrumssonen der det er to timers gratis parkering.

Om bruk av kort på automatene: 
Autoamtene våre tar både bankkort og VISA/Mastercard. 
Rene ESSO bensinkort kan ikke lenger kunne benyttes på Hamar kommunes automater, men har du ESSO-kort med VISA/Mastercard, kan de fortsatt brukes.


Urskive til å feste i bilen.Avgiftsfri parkering
På plasser med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at parkeringen skjer i henhold til tidsbegrensningen. Uten urskive, kan man bli ilagt tilleggsavgift på kroner 300,-. I Hamar sentrum ble det september 2017 innført 2 timer gratis parkering på kommunale plasser i den innerste sentrumssonen. (Sjekk skiltene der du parkerer om dette gjelder) 

NB! Hamar kommune har ikke nøkler til ladestasjoner for utlevering. Når en kjøper el-bil, skal det følge med ei brikke/tag som kan brukes for å aktivere ladere, alternativt skaffer også el-bilforeningen nøkler til ladestasjoner.

Lenke til side om Elbilforeningens ladebrikke med kartinfo.

Kontakt: Kjell Tore Lunde, leder for parkering